Vård på vårdcentral eller akuten?

Äldre man mäter blodtryck med ambulanspersonal i hemmet

– Ur ett patientperspektiv är det grundläggande att känna sig välkommen och att man får vara vårdsökande. Det håller inte att man körs till akuten bara för att man har ringt efter ambulans, säger Gabriella Norberg Boysen, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Jönköping University.

I april 2016 avslutas interventionen, alltså försöksdelen, i forskningsstudien ”Vård på rätt vårdnivå” (VRV).  Försöket har pågått i två år och inneburit att patienter i fem kommuner i Sjuhärad har haft möjlighet att komma till rätt vårdnivå direkt, i detta fall vårdcentralen istället för akuten.

Syftet är att utvärdera den medicinska träffsäkerheten i vården – har patienten fått den medicin och hjälp vederbörande behövde oavsett om personen vårdades i primärvården eller på akutmottagning?

– Vi ska även utreda patienternas tillit – kände patienten sig lika trygg med vårdcentralen som med akuten?

Ambulanssjuksköterskan gör en noggrann bedömning

Projektet pågår inom forskningsområdet Människan i vården. Läs mer om området.

Försöket går till så här: När en patient ringer 112 och hämtas med ambulans bedömer ambulanssjuksköterskan om patienten bör vårdas inom primärvården snarare än på akuten. Har patienten ett primärvårdsbehov tillfrågas vederbörande om han eller hon vill vara med i studien. Om svaret är ja lottar ambulanspersonalen ifall patienten ska ingå i kontrollgruppen, som ändå åker till akutmottagningen, eller den grupp som istället får åka till vårdcentralen. Hamnar patienten i gruppen som ska till vårdcentralen ringer ambulanssjuksköterskan dit först och antingen får patienten en tid direkt eller senare.

– När man gör en sådan här studie är det alltid bäst att ha två grupper, så att man kan utvärdera resultaten, säger Gabriella Norberg Boysen.

Ambulanssjuksköterskorna arbetar efter ett beslutsstöd som tagits fram av forskarna vid Högskolan i Borås i samarbete med specialister inom Södra Älvsborgs Sjukhus för att kunna göra en träffsäker bedömning. Symptom som patienten söker akut vård för, och som senare visar sig vara ett primärvårdsärende, kan till exempel vara ryggsmärta, infektioner eller yrsel.

– Ambulanssjuksköterskan gör en grundlig undersökning och en avancerad medicinsk bedömning för att avgöra om patienten behöver åka till akuten eller inte.

Första vetenskapliga utvärderingen

När studien startade 2013 var det praxis att köra den som ringt 112 till akuten. Det har ändrats en del sedan dess och det har blivit vanligare att ambulansen även kör till vårdcentralen, även om akuten fortfarande är det vanligaste.

– Men det har ännu inte utvärderats vetenskapligt, säger hon.

Studien bygger på att ambulanssjukvården samarbetar med vårdcentraler, akutmottagningar och kommuner. Den 27 oktober håller Gabriella Norberg Boysen föredrag för samarbetsparterna om hur det gått i studien så här långt. Hittills har 100 patienter medverkat i försöket och forskarna hoppas på minst 50 till innan det avslutas i april 2016. Forskningsstudien i sin helhet beräknas vara färdig under 2017.

– Jag kan inte säga något om vare sig tilliten eller den medicinska träffsäkerheten eftersom jag inte får gå in och titta på resultaten innan försöket är avslutat. Däremot kan jag säga att vi hittills har haft fler kvinnor än män och att det är spritt vad patienten har för symptom.

De flesta patienterna bedömdes dessutom av larmcentralen som ”prio 2-ärenden” vilket är brådskande uppdrag.

– Det visar hur svårt det är att göra bedömningar. Det kan låta riktigt akut när det egentligen räcker för patienten att besöka vårdcentralen, säger Gabriella Norberg Boysen. 

Läs mer

Om projektet

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Anna Kjellsson
Porträtt: Martin Karlsson
Bild: Moa Carlsson