Varför får inte anställda låna böcker i högskolans bibliotek?

– Det får de. Personalen har tillgång till både kurslitteratur och övrig litteratur. Kurslitteratur lånar de på samma villkor som studenterna, det vill säga i 14 dagar. Övrig litteratur har en lånetid på upp till ett år. All personal är hjärtligt välkommen. Vi är tillgängliga för alla.

Läs mer om låneregler på Högskolan i Borås bibliotek

Text och foto: Solveig Klug