Ytterligare tre av våra kurser HU-diplomerade

– Detta är väldigt glädjande! Kurserna som nomineras för HU-diplomering blir granskade av en jury utifrån fastställda kriterier och kraven är höga, precis som de ska vara, säger Anne-Sofie Mårtensson, A3:s samordnare för hållbar utveckling och lika villkor.

HU-diplomerade kurser

Tre kurser inom akademin diplomerades:

  • Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7,5 hp
  • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans, 7,5 hp
  • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2, 7,5 hp

Catarina Eriksson och Katarina Michnik som är kursansvariga för fältstudierna berättar kort om sitt arbete:

– Hållbarhet är något som bibliotek alltid har arbetat med på olika sätt. Vi vill ta till vara på den traditionen och föra den vidare till nästa generation bibliotekarier, säger Catarina Eriksson och får medhåll av Katarina Michnik som konstaterar:

– I kurserna lyfter vi också fram konflikter mellan olika nivåer av hållbarhet – det som är hållbart lokalt kanske inte alltid är det nationellt och tvärt om – för att påverka de blivande bibliotekarierna att arbeta utifrån ett perspektiv som gynnar både delarna och helheten.

Goda exempel

Dessutom fick den tidigare HU-diplomerade kursen ” Läraren och demokratin” 20 000 kr i stipendium för utveckling av den snarlika kursen ”Demokratins villkor”. Kursansvariga är Fredrik Zimmerman och Maria Ferlin.

Högskolans mål är att minst en kurs inom varje program ska vara HU-diplomerad.

– Lyckas vi få ”Demokratins villkor” HU-diplomerad kommer alla lärarutbildningar att ha en obligatorisk HU-kurs, därför är detta extra glädjande. Kursen har möjlighet att över tid göra viktiga avtryck inte bara hos våra studenter, utan också inom de arbetsplatser där de kommer att verka, såväl förskolan som hela det obligatoriska skolväsendet, säger Anne-Sofie Mårtensson och fortsätter:

– För att underlätta arbetet för kursansvariga som vill utveckla sitt HU-arbete anordnar vi en workshop den 11 november, kl. 13:00-15:00 i H 401. Alla intresserade är välkomna! Mer information kommer inom kort.

Läs den centrala nyheten om Days of Knowledge.

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Suss Wilén