Studenternas fusk blir fall för Marie

Förra året anmäldes fusk vid 30 tillfällen och hittills i år har 32 ärenden kommit in. 2013 var antalet ärenden 42.

Hur fuskas det på högskolan?

– Det sker på många olika sätt, t.ex. fusklappar, anteckningar i hjälpmedel som tillåts på examinationen, som kompendier, formelsamlingar, lexikon m.m. Mobiler är ett otyg också, det är svårt att komma åt då vi inte får visitera studenterna. Plagiat är en annan form av fusk.

Vilken typ av fusk är vanligast?

– Det är plagiat av skriven text, där man använder sig av redan tidigare inlämnat material, från en kurskamrat eller någon som tidigare gått kursen, otillåtna hjälpmedel på salstentamen förekommer också men inte lika ofta.

Vad händer när någon har fuskat?

– Är det fusk i en tentasal, så skriver tentavakten en rapport om vad som hänt och skickar med eventuella lappar eller otillåtet material till läraren tillsammans med tentan. Sedan skriver läraren en anmälan där han eller hon har bedömt allvaret i situationen. Är det plagiat så upptäcks det i Urkund när examinatorn kör texten där igenom. En anmälan om plagiat görs om träffprocenten är för hög.

Hur går det till när anmälan om fusk kommer in till dig?

– När ett ärende har anmälts kallar jag studenten till samtal, där han eller hon får chansen att förklara varför det blev som det blev. Därefter kontaktar jag oftast examinator eller den som lämnat in anmälan för följdfrågor. Därefter hamnar ärendet hos rektor som beslutar om påföljd. Påföljden kan vara en varning eller avskrivning, eller att det tas upp i disciplinnämnden som kan besluta om en varning eller en avstängning, vanligtvis 4-10 veckor.

Marie Persson
Jobbar som: Handläggare för Studenträttsliga frågor sedan 1 april 2015. Började som sekreterare i Disciplinnämnden 2012. Har varit anställd på högskolan sedan 2009.
Tidigare gjort: Jobbat inom socialtjänsten och administrativt i privata sektorn. Drev under ett år ett eget kafé, en dröm som förverkligades. Det visade sig var väldigt slitsamt men oerhört lärorikt.

Hur reagerar studenter som anmäls för fusk? Blir de arga?

– Inte arga, de blir mest besvikna på sig själva och ledsna. Oftast är fusket inte så planerat, utan det är press och stress som gör att studenten valt att försöka ta en genväg. Man är ofta efterklok. Man skäms nog mer inför läraren än för mig.

Hur hanterar du studenternas reaktion?

– När studenten kommer till mig har det gått en tid och känslorna lagt sig. Jag brukar samtala om lite allt möjligt med studenten så det inte blir ett "förhör". Det är många känslor som kommer fram när det får prata av sig, oftast har studenten känt sig väldigt pressad på grund av olika anledningar som lett till att enda utvägen var att fuska, det kan bli känslosamt när de tittar tillbaka på hur det kändes då, då får man trösta och förklara att både livet och utbildningen fortsätter även om man kanske blir avstängd en period. Även om jag poängterar allvaret, ska det kännas bra för studenten när vi skiljs åt.

Vad mer innefattar ditt arbete kring studenträttsliga frågor än fusk?

– Vi har träffar på temat Snacka om studenträtt dit både studenter och anställda är välkomna varje torsdag. Då pratar vi om t.ex. riktlinjer och regler som behöver ses över. Sedan har vi en samarbetsgrupp för rättssäker examination, SAMREX. Vi träffas då en gång per månad och diskuterar högt och lågt angående olika studenträttsliga frågor som sedan kan resultera i nya eller justerade riktlinjer. Vi strävar mot att försöka arbeta så lika som möjligt på de olika akademierna. Vidare utbildar vi nya tentamensvakter. Just nu är det också mycket information till nya studenter under introduktionsveckorna. Vi har också handlagt införandet av anonyma tentor, som träder i kraft den 1 september.

Läs mer om handläggning av disciplinärenden

Läs mer om plagiat

Läs mer om Snacka om studenträtt

Text och foto: Solveig Klug