Hallå där, Karin Högberg!

Vad innebär din roll som akademisamordnare för internationalisering?

– Den innebär att jag ska hålla mig uppdaterad om det internationaliseringsarbete som bedrivs inom akademin och samordna omvärldsbevakning avseende akademins internationaliseringsarbete. Min ambition är att tydliggöra och öka akademins internationaliseringsarbete.

Vilka frågor kring internationalisering är mest angelägna för A2?

– Vi har, i jämförelse med de andra akademierna, relativt lite internationellt utbyte. Både när det gäller studenter och personal. Det är därför en angelägen fråga. Detta bygger i sin tur på ett antal förutsättningar som vi måste identifiera och se om vi kan förbättra. Jag tänker dels på förståelse och delaktighet, dels på rent praktiska förutsättningar.

Hur samarbetar du med de andra samordnarna på högskolan i frågor kring internationalisering?

– De andra samordnarna är betydligt mer erfarna och inkörda i sina roller och har dessutom fler internationella aktiviteter att samordna, medan jag fortfarande jobbar för att få kontroll och överblick över alla frågor inom vår akademi. Jag får god hjälp av de andra samordnarna. Vi har täta möten och konverserar däremellan med varandra om diverse frågor.

Varför har du valt att ställa upp som samordnare för internationalisering?

– Jag tycker det är viktigt med internationalisering. Kanske främst för utbildning, för ur ett lärandeperspektiv kan internationella möten innebära riktiga synvändor, vilka kan vara svåra att uppnå om vi inte lämnar det vi tar för givet. När det gäller forskning tänker jag att internationellt utbyte gör att forskningen kan blir riktigt stark. Det känns roligt att jag kan få vara med och bidra till detta.

När tillträdde du som samordnare för internationalisering?

– Formellt från och med augusti, men jag tjuvstartade lite före sommaren.

Vad arbetar du med annars på HB?

– Jag disputerade i maj, så nu är jag mest inne i undervisningen. Jag försöker också rodda två pågående forskningsprojekt med vänsterhanden och samtidigt ta mig an detta uppdrag som samordnare. Tur man tycker jobbet är kul!

Text: Solveig Klug
Foto: Anders Egle