Litteraturen på undantag

”Fiktionsläsningen i internetsamhället: litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering” är titeln på ett treårigt VR-finansierat forskningsprojekt, ett samarbete mellan Uppsala universitet och Högskolan i Borås.

Projektet har samlat in data från dagens unga vuxna, 16-25 år, som har formats av internetsamhällets obegränsade möjligheter till kommunikation via sociala medier. Har de lust och förmåga att läsa skönlitteratur?  Bryr de sig alls om de särskilda upplevelser och värden som litteraturen erbjuder? Kan de växla från surfandets snabba hopp till den koncentration, som romanläsandet kräver?  Denna forskning är angelägen mot bakgrund av den sjunkande läsförståelse, som uppmätts bland svenska ungdomar i senare PISA-undersökningar. - Hur uppfattar unga vuxna korta berättelser, som anknyter tillBokmässan 2015 
Bibliotekshögskolan arrangerar i år fyra större seminarier under Bokmässan 24-27 september. Här på webben släpper vi nu en artikelserie där vi berättar mer om varje seminarium och om forskningen bakom – det här är del 2. Läs mer om Bibliotekshögskolans medverkan här.
personlighetsutveckling och omvärldsorientering och därmed till den målsättning, som betonas i Läroplanen för gymnasieskolans målsättning i svenska, Lgy11? Uppfylls målen eller vad krävs för att de ska kunna uppfyllas? Hur samtalar unga vuxna i grupp om litteratur och läsning? Vilka förändringar över tid kan man se utifrån de nationella proven i svenska? Dessa frågor studeras närmare i projektet och resultatet presenteras i boken Litteraturen på undantag?  Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Makadam förlag, i samband med Bok och Bibliotek 2015. 

I projektet ingår Torsten Pettersson och Maria Wennerström Wohrne, Litteraturvenskapliga institutionen, Uppsala universitet, samt Skans Kersti Nilsson, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Till projektet har även doktoranden Olle Nordberg knutits.

Medverkande i panelen under bokmässan är, förutom projektets forskare, även författaren Sara Bergmark Elfgren, som skriver uppskattade fantasyromaner. Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, är seminariets moderator. Seminariet är en form av release för Litteraturen på undantag?  Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige.

Bokmässan

Litteratur på undantag? Vad säger ny forskning om dagens unga vuxna som litteraturläsare?
Fredagen den 26 september, kl. 12:00-12:45 i mässhallarna

Medverkande:
Skans Kersti Nilsson, forskare vid Bibliotekshögskolan
Torsten Pettersson, professor i Litteraturvetenskap
Maria Wennerström Wohrne, forskare i Litteraturvetenskap
Sara Bergmark Elfgren, författare
Moderator: Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur

Arrangör: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och Makadam förlag.

Efter seminariet erbjuds ett uppföljningsseminarium kl. 13:30-13:50  i Bibliotekshögskolans monter B06:71, intill Forskartorget.

Kontaktperson
Skans Kersti Nilsson

Text: Annie Klasén
Foto: Colourbox