Premiär för Forskarcafé – lycka och olycka på 1600-talet

Föreläser gör Kristiina Savin, idé och lärdomshistoriker vid Uppsala universitet. Hennes föredrag heter: ”När lyckohjulet snurrar: Liv och litteratur i det tidigmoderna Sverige”. Hon har specialiserat sig på föreställningar om lycka, olycka och risker.

Tid: 29 september, 17:00-19:00
Plats: The Kårner, Yxhammarsgatan 9
Kontakt: Johan Sundeen, mobil: 0733-56 61 40, telefon: 033-435 43 49, e-post: johan.sundeen@hb.se
Ingen anmälan krävs.
Se höstens program.

– För äldre tiders svenskar var fru Fortuna en välkänd gestalt. Hon stod för växlingen av lycka och olycka – människolivets oväntade och svårbegripliga vändningar. Men Fortuna var också ett viktigt begrepp i 1600-talets fysik, etik och retorik – ett begrepp djupt förankrat i samtidens lärda och litterära konventioner, säger Kristiina Savin.

Fortuna påverkade hur människoliv gestaltas

Föreläsningen utgår från hennes avhandling ” Fortunas klädnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige”. Hon kommer att berätta om hur föreställningar kring Fortuna formade gestaltningen av människoöden, både verkliga och fiktiva, i stormaktstidens Sverige. Hur tänkte och skrev man om sitt eget liv och andras? Och hur samspelade idén om den ständigt föränderliga lyckan med de religiösa idéerna som präglade livet vid denna tid?

Vid varje Forskarcafé-tillfälle håller en inbjuden forskare från ett annat lärosäte en populärvetenskaplig föreläsning. Efteråt samtalar föredragshållaren om ämnet med en kommentator – en forskare från Högskolan i Borås. Första tillfället kommenteras av Martin Hellström, prorektor och professor i litteraturvetenskap.

En vetenskaplig mötesplats

Forskarcaféet arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med Folkuniversitetet och Studentkåren i Borås. De gästande forskarna har humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning. Temat för hösten är: ”Vändpunkter och omprövningar”.

– Det blir en mötesplats och yta för ett vetenskapligt och intellektuellt samtal, säger Johan Sundeen, universitetslektor och moderator för Forskarcaféet.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén
Porträtt. Privat
Illustration: Maj Persson