4 miljoner för en attraktiv hemtjänst i Göteborg

Högskolans campus

Katrin SkagertProjektet ”Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst” leds av Katrin Skagert, fil. dr och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon ska tillsammans med forskarkollegan Maria Wolmesjö och forskare vid Institutet för stressmedicin och Karolinska institutet följa fyra enheter inom Göteborgs Stad. Tillsammans med kontrollenheter omfattar studien ungefär 400 hemtjänstmedarbetare. 

– Målet är att ta fram nycklar till hur man ska åstadkomma en reell förändring inom hemtjänsten med en mer socialt och ekonomiskt hållbar organisering, som även andra verksamheter kan använda sig av, säger Katrin Skagert. 

Forskarna kommer att observera den utvecklingsprocess som Göteborgs Stad driver och bidra till ett ökat organisatoriskt lärande. De kommer att arbeta tillsammans med praktiken för att överbrygga eventuella hinder för en mer hållbar och attraktiv hemtjänst, och ha en kontinuerlig återkoppling till fältet. 

Maria Wolmesjö

Medarbetarnas lösningar i fokus

– Det som är unikt med projektet är att vi kommer att arbeta med kreativa metoder i nära samverkan med medarbetare och chefer för att sätta deras egna idéer och lösningar för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv i fokus. Vi vill lyfta fram kreativiteten och rörelsens betydelse för en lärande organisation i utveckling, säger Maria Wolmesjö, fil. dr och universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Borås. 

– Ur ett samhällsperspektiv står vi inför demografiska förändringar, fler lever allt längre och allt fler med multisjukdomar, och det ställer ökade krav på hemtjänsten. Det är svårt att rekrytera nya medarbetare och behålla dem som finns. Vi har stora förhoppningar om att detta projekt ska komma till nytta i praktiken, avslutar Katrin Skagert. 

Projektet pågår från och med 1 september 2016 till och med 31 augusti 2019. 

Forskare i projektet:

Katrin Skagert, Högskolan i Borås
Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås
Linda Corin, Institutet för stressmedicin (VGR)
Malin Lohela Karlsson, Karolinska institutet

Kontaktpersoner: 

Katrin Skagert, projektledare och universitetslektor, tfn: 0739-48 17 55, e-post: katrin.skagert@hb.se 
Maria Wolmesjö, universitetslektor, tfn: 0734-60 47 90, e-post: maria.wolmesjo@hb.se

Text: Rebecca Lindholm 
Foto: Anna Sigge
Foto, porträtt: Suss Wilén