Forskningssamarbete får fortsatt finansiering

Inom det strategiska samarbetet finns det fyra teman identifierade där Västra Götalandsregionen (VGR) medfinansierar två teman: Design, textil och hållbar utveckling och Informations- och kommunikationsteknik (TIKT). Samarbetet började 2013, och har nu fått finansiering fram till och med 2017.

Forskningsledare för temat Design, textil och hållbar utveckling är Vincent Nierstrasz, professor vid Högskolan i Borås:

– Forskningssamarbetet fokuserar på ett hållbart ekosystem för forskning och utbildning inom Smart Textiles. Vi vill öka innovation och lokal produktion inom vårt område, bidra till en hållbar utveckling och attrahera högutbildade personer till Västra Götalandsregionen, med betoning på lika möjligheter, säger Vincent Nierstrasz.

– Smarta textilier kan exempelvis fungera som ställdon, i form av artificiella muskler, vilket möjliggör skapandet av mjuka robotar, fortsätter han.

Forskningsledare för temat Informations- och kommunikationsteknik (TIKT) är Göran Falkman, biträdande professor vid Högskolan i Skövde.

Temats mål är att skapa en gemensam plattform för forskningssamverkan, innovation och nyttiggörande i samproduktion med offentlig sektor och näringsliv. På lång sikt bidrar TIKT därmed till att öka möjligheterna för små och medelstora företag att – i samproduktion med akademi, näringsliv och offentlig sektor – delta i forsknings- och innovationsprojekt, som gör att nya konkurrenskraftiga produkter och lösningar kan nå marknaden och som härigenom stärker regionens internationella konkurrenskraft.

– Vi kommer att inrätta en virtuell forskningsgrupp som spänner över bägge lärosätena och som kommer att bli en kraft att räkna med såväl nationellt som internationellt, säger Göran Falkman. Han fortsätter: – Den integrerade forskningsmiljön kommer fokusera sina insatser till tre styrkeområden: Information and data science, simuleringsbaserad träning samt innovativa digitala tjänster.

Läs mer

Strategiskt samarbete Borås - Skövde

Text: Annie Klasén och Cecilia Fransson
Foto: Anna Sigge