Högskolan får medel för att rekrytera professor i datavetenskap

– Ämnet datavetenskap på Högskolan i Borås befinner sig just nu i en stark tillväxtfas. Forskarna är mycket framgångsrika med att attrahera extern finansiering, både på egen hand inom forskningsområdet Handel och IT, tillsammans med Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), och i samarbete med andra lärosäten, säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef vid Akademin för bibliotek, information, pedagogisk och IT.

Möjligheten att kunna rekrytera en professor gör att högskolan kan fortsätta utveckla forskningsområdet Handel och IT vidare.

– I ett längre perspektiv utgör den datavetenskapliga forskningsgruppen CSL@BS, tillsammans med högskolans övriga kompetenser inom data science, ett fundament för en framtida satsning på forskning inom och om digitalisering. Dock saknar vi i dagsläget en professor och ämnesföreträdare som kan leda denna utveckling vidare, säger Ann-Sofie Axelsson.

Professorn kommer att vara mycket delaktig i att vidareutveckla den redan starka forskningsmiljön inom området Handel och IT, i samarbete med bland andra SIIR, samt vara delaktig i högskolans IT-utbildningar på grund- och avancerad nivå.

– Högskolan kommer även, från och med hösten 2017, erbjuda en masterutbildningen i företagsekonomi, 'Digital Business Management', i vilken professorn kommer att vara delaktig och särskilt utgöra en garant för att kursernas inslag av dataanalys får god professionsanknytning och relevans, menar Ann-Sofie Axelsson.

Ytterligare koppling

I ansökan beskrevs också kopplingen till den synergiansökan som blev beviljad medel från KK-stiftelsen i förra veckan. I projektet som handlar om data-driven innovation finns ett delprojekt som handlar just om dataanlays inom digitalhandel.

– Med stöd från KK-stiftelsen och medverkande företag läggs nu ännu en byggsten till vår satsning på forskning om digitalisering, vilket är utmärkt. Den professor som rekryteras kommer att spela en nyckelroll inom högskolans utbildning och forskning på området, säger Jenny Johannisson, vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås.

Även E-handelsstaden Borås som är en ideell förening och medfinansiär till projektet tycker att digitalisering är viktigt både för staden men också för Sverige.

– Digitalisering är framtiden och att ligga i framkant inom forskning på detta område tror vi är nyckeln till att Borås och Sverige är med i matchen om att skapa framtida smarta digitala innovationer, säger Hanna Moisander, verksamhetschef på E-handelsstaden Borås.

Läs mer

Satsning på forskning för att förbättra data-driven innovation.

KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt specialhögskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut. 

Läs mer om KK-stiftelsen (extern länk).

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Sigge