Högskolan fördömer Turkiets begränsningar av akademisk frihet

Vi instämmer i uttalande av European University Association och Scholars at Risk. En grundbult för en gynnsam samhällsutveckling, rättvisa och välfärd är lärare, forskares och studenters oinskränkta rätt att utveckla, skapa, pröva och sprida kunskap. Alla åtgärder som inskränker på denna rätt är förkastliga. Den akademiska friheten måste alltid värnas och vidtagna åtgärder i Turkiet kraftigt fördömas av alla och som en del av vetenskapssamhället. 

Text: Björn Brorström, rektor