Högskolan i Almedalen - följ oss live!

Västsvenska Arenan

Högskolan i Borås är en associerad partner på Västsvenska Arenan som i år håller till på Strandvägen intill Almedalsparken i Visby.

Seminarieprogram:

 

Profilerade lärosäten = högre kvalitet?

Söndag 3 juli kl. 15:00-16:00

I debatten om den högre utbildningens och forskningens kvalitet och effektivitet talas ofta om vikten av profilering. Men hur profilerat är egentligen det så kallade högskolelandskapet idag? Och är profilering enbart av godo?

Medverkande:

 • Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
 • Betty Malmberg, riksdagsledamot (m), Utbildningsutskottet
 • Johan Alvfors, vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer
 • Ingrid Petersson, GD, Formas
 • Lena Hallengren, riksdagsledamot (s), Utbildningsutskottet

Moderator:

 • Hanna Berheim

Läs mer om seminariet

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Måndag 4 juli kl. 10:30-11:30

Reduce, reuse, remake och recycle är nyckelfaktorer som vi inte längre kan bortse från om vi vill skapa ett mer hållbart samhälle. Åter- och vidareanvändning, att se möjligheter i minskning i stället för ökning är kännetecknen.

Medverkande:

 • Anita Pettersson, Docent i energiteknik,  Swedish Centre for Resource Recovery, Högskolan i Borås
 • Nils-Krister Persson, docent, Smart Textiles/Textilhögskolan, Högskolan i Borås
 • Stefan Håkansson, VD, EON Värme
 • Emma Enebog, hållbarhetschef, Myrorna
 • Stina Bergström, riksdagsledamot (mp), talesperson miljöfrågor

Moderator

 • Erik Mattsson

Läs mer om seminariet

Hur samordnar vi oss nationellt för att studera och stödja samhällets digitalisering?

Måndag 4 juli kl. 12:00 - 13:00

Medverkande:

 • Ann-Sofie Axelsson, bitr. professor, akademichef Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås
 • Lars Börjesson, professor, vicerektor Chalmers
 • Jan Gulliksen, professor, ordförande Digitaliseringskommissionen
 • Staffan Truvé, forskningschef på och en av grundarna av företaget Recorded Future
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C ),  talesperson för högre utbildning och forskning.
 • Anders Schröder, riksdagsledamot (MP)

Moderator:

 • Per-Olof Arnäs, PhD, universitetslektor vid avdelningen för Service Management and Logistics, Chalmers tekniska högskola

Läs mer om seminariet

Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?

Tisdag 5 juli kl. 09:00 - 10:00

Nya ledarskapsstudier visar att det saknas förutsättningar för chefer att leda hållbart. Samtidigt ställer Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö ökade kunskapskrav på chefer. Ekvationen går inte ihop och något behöver göras, men vad?

Läs mer
Läs mer om Västsvenska Arenan
Läs mer om vilka seminarier rektor Björn Brorström deltar i under Almedalsveckan

Medverkande:

 • Lotta Dellve, professor i vårdens ledarskap och organisering, Högskolan Borås och KTH
 • Maria Wolmesjö, fil. dr och universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Borås
 • Andrea Eriksson, fil. dr i folkhälsovetenskap, KTH
 • Catarihna Petersson, enhetschef Tranemo äldreomsorg och vinnare av ”Sydvästenpriset för hållbar ledarskap i välfärden”
 • Susanna Stymne Airey, forskningschef på AFA Försäkring
 • Marianne Hiller, Vårdförbundet

Läs mer om seminariet

Hur ska svensk handel rustas för ökad digitalisering?

Onsdag 6 juli kl. 15:00 - 16:00

Borås är ett nav för den digitala handeln med 40 procent av den svenska marknaden.  Här finns en rad exempel där företag, det offentliga och akademin kommit långt i utvecklingen, men det finns fortfarande stora utmaningar.

I samarbete med Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren.

Medverkande:

 • Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet
 • Mattias Jonsson, ledamot Näringsutskottet Socialdemokraterna
 • Anita Radon, universitetslektor vid Högskolan i Borås och forskare vid Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR)
 • Anders Halvarsson, styrelseordförande i Ellos Group och tidigare vd och grundare av NetOnNet
 • Malin Hultqvist Claesson, vd Stayhard, e-handelsföretag med inriktning mot herrmode

Moderator:

 • Johan Trouvé , vd Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om seminariet

Text: Ida Borenstein