Vacker examenshögtid för sjuksköterskor

Avgångsstudenter i Gustav Adolfs kyrka

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, delade ut stipendier för bästa kandidat- och magisteruppsats. Stipendium för förstnämnda gick till Frida Schröder som skrivit uppsatsen ”Sluta röka efter en KOL-diagnos. Vad hindrar?”

Motiveringen: Uppsatsen visar på vikten av att stödja patientens motivation och livskraft i att kunna göra bra val och ha kraft att genomföra dessa. Detta är något som är tillämpbart i vården av många olika patientgrupper.

Linda Johansson och Evelina Johansson fick ta emot stipendium för magisteruppsatsen ”Vinner vi något i flödet, när patienten riskerar utsättas för vårdskada? Avvikelserapportering i anestesisjuksköterskors arbetsmiljö”.

Motivering: Uppsatsen ger värdefull kunskap, hämtat från tidigare erfarenheter, som kan ligga till grund för förbättringsarbete. Denna kunskap kan bidra till både en säkrare vård och en bättre arbetsmiljö.

Under examenshögtiden delades också sjuksköterskebroscher ut till alla avgångsstudenter. Läraren Alexandra Jarling höll ett rörande och humoristiskt tal, likaså studenten Sofie Svensson, som även lanserade en ny haschtag: #idagexamenimorgonfastanställning

Se bildspelet på Akademin för vård, arbetsliv och välfärds facebooksida

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Suss Wilén