Nya vyer för Science Park Borås, Smart Textiles och GIO

Här finns nu en ny projektarena som ger fler förutsättningar för forskning, innovation, företags- och verksamhetsutveckling. En arena som skapar fysiska och kreativa mötesplatser och bidrar till att utveckla regionens innovationssystem. I och med flytten stärks samverkan ytterligare, dels mellan Forskning & Innovation på Högskolan i Borås samt mellan näringslivsorganisationerna i Textile Fashion Center.

Science Park Borås, Smart Textiles och Grants and Innovation Office bildar tillsammans den nya stabsfunktionen Forskning & Innovation på Högskolan i Borås. Omorganiseringen syftar till att öka samspelet mellan forskning, innovation och utbildning. Verksamheterna kommer att bedrivas som tidigare, men i och med flytten ges en större möjlighet till löpande diskussioner och samarbete över gränser.  

– Nu när dessa aktörer är samlade under ett och samma tak skapas ytterligare synergier mellan innovationsaktörer och vi skapar en modern struktur för innovation och samverkan, säger Erik Bresky, chef på Science Park Borås.

Smart Textiles är nu en del av Science Park Borås och den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik. Här skapas framtidens textila innovationer med unik bredd med allt från experimentell forskning till prototypframtagning. Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles, ser positivt på organisationsförändringen.

– För att skapa framtidens innovationer krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder förenas och samtalar förutsättningslöst. De nya lokalerna och den nya organisationen innebär en långsiktighet där miljön stärks ytterligare. Vidare innebär det en starkare koppling till Grants and Innovation Office vilket skapar bra förutsättningar för vår framtid, något som är väldigt positivt.

Grants and Innovation Office (GIO), som tidigare har suttit i högskolans huvudbyggnad Balder, kommer att erbjuda samma strategiska stöd som tidigare. Annika Bergman, chef på GIO, ser fördelar med att flytta verksamheten till Textile Fashion Center.

– Många av högskolans externfinansierade projekt bedrivs idag som samarbeten med organisationer utanför akademin och den support som vi ger handlar många gånger om att hjälpa till att hitta partners i gemensamma forskningsprojekt. I och med flytten till Textile Fashion Center, kommer vi närmare verksamheter som på olika sätt arbetar med aktörer som finns utanför akademin. Den support vi ger forskarna i att nyttiggöra sin forskning, tror vi också kommer att gynnas av den expertis och kompetens kring innovation och entreprenörskap som finns i huset. Vi ser också att detta ger oss möjligheten till ett utökat samarbete med Science Park och Inkubatorn när det till exempel gäller verifieringsprojekt och idéprövningar, Annika Bergman, chef på GIO.

Med Jaume Plensas lysande skulptur ”House of Knowledge” utanför de nya lokalerna i Textile Fashion Center råder det lysande utsikter både på utsidan och på insidan av de nya lokalerna.

Invigning av de nya lokalerna

Invigning av den nya lokalen kommer att ske den 8 november. Mer information kommer i en separat inbjudan. Under tiden är alla varmt välkomna till plan 3 i Textile Fashion Center.

Läs mer

Läs mer om den nya stabsfunktionen forskning och innovation

Text: Moa Nilsson 
Bild: Moa Nilsson