Våga prata med de äldre om döden

Karin JosefssonStudier visar att de allra äldsta, över 95 år, sällan får frågor om önskemål och funderingar inför döden, trots att de gärna vill prata om det. Karin Josefsson, som forskar om äldrevård, tycker att det är viktigt att våga prata om döden. Inte bara med äldre, utan med alla.

– Döden är ju en del av livet. Det är det enda vi säkert vet ska ske med oss alla. Vi ska alla dö, säger hon i inslaget på Vetenskasradion som sändes den 23 maj. 

Sama dag medverkade hon även i P4 Extra med Lotta Bromé. Intervjun var direktsänd och varade i över sex minuter. 

Lyssna:

På inslaget i Vetenskapsradion 
På intervjun i P4 Extra

Läs mer: 

Om Karin Josefssons forskning
Om färska studier vid högskolan om kommunikation och äldre

Text: Rebecca Lindholm