Detaljhandeln ska lära från populärkulturturism

Christine Lundberg forskar om populärkulturturism vid University of Surrey i Storbritannien. Nu kommer hon på deltid till Högskolan i Borås för att i ett tvåårigt projekt samarbeta med centrumbildningen SIIR, Swedish Institute for Innovative Retailing. Målet är att hitta utvecklingsmöjligheter för detaljhandeln.

– Vi vill undersöka och dra lärdom av hur man jobbar för att skapa engagerande miljöer inom populärkulturturismen, säger hon. Är det genom storytelling? Eller genom att ta vara på fansens engagemang på sociala medier? Vi tror att dessa tankar kan överföras till detaljhandeln. Vi vill också koppla ihop detaljhandeln med turism och hitta vägar för att skapa helhetsupplevelser som grundar sig på shopping.

En bakgrund till den här satsningen är att många stadskärnor i Sverige dör ut när handeln flyttar till shoppingcentra som är mer perifert belägna. Christine Lundberg berättar att det här problemet är typiskt för länder som Sverige, där ytan är stor men befolkningen liten.

– Det här för med sig utmaningar där detaljisterna behöver tänka utanför sin egen verksamhet och till exempel skapa ett gemensamt varumärke, eller något annat stort. Tänk till exempel på hur handeln i Gällstad har lyckats med sitt varumärke: där byggde man vidare på några olika variabler som tradition, hög kvalitet och rätt pris. Därmed inte sagt att priset nödvändigtvis behöver vara lågt. Days of Knowledge
Projektet "Internationell gästforskare - handelsutveckling" finansieras med 516 565 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna delas ut i samband med Days of Knowledge den 19 oktober, en högtid då Högskolan i Borås uppmärksammar forskning och utbildning. Bakom dagen står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad.

Fokus i det nya projektet kommer att vara att söka pengar för ytterligare forskning inom dessa områden, samt att testa och föreslå sätt att skapa upplevelser för konsumenter. Arbetet kommer att bedrivas i samarbete med de partnerföretag som finns inom SIIR.

– Kanske det kan landa i att vi skapar idéer för små showrooms som detaljhandeln kan bygga upp och som blir något mer än en liten butik. Det behövs ett alternativ, något som ger mer. En upplevelse så att kunderna får både information och inspiration. Vi får se vad vi kommer fram till, men kanske något i stil med en installation eller utställning snarare än butik.

I projektet ingår också att kommunicera resultaten till företagen och vidareutveckla dem tillsammans.

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Privat