Flippat klassrum vinnande koncept för pedagogiskt pris

Nina Emilsson, Britt Heikkilä, Josefine Lindell-Sjögren, Emma Almingefeldt och Gisela Bohlin utgör en del av det vinnande kurslaget.

Kurslaget för kursen Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärarutbildningen 7-9 med Emma Almingefeldt och Lars-Gunnar Forslund som kursansvariga har röstats fram som vinnare.

Pedagogiska priset 2017
Priset delas ut i samband med högskolans akademiska högtid den 4 maj.
Pristagare har utsetts av en jury bestående av prorektor, två representanter för Studentkåren i Borås och chef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) vid Högskolan i Borås.

– Det känns fantastiskt roligt att vi uppmärksammas efter mycket hårt slit, och det är extra roligt att studenterna uppskattar vår kurs nu när vi har testat ett nytt koncept, säger Emma Almingefeldt.

Hon och kollegorna berättar vad det är de har gjort:

– Studenterna har fått ta del av inspelade föreläsningar före själva lektionstillfället. Det gör att de har varit bättre förberedda och de har kunnat ta med sig frågor till lektionstillfället. Där har vi sedan gått igenom olika frågeställningar tillsammans och sedan har studenterna fått diskutera vidare i mindre studiegrupper. Vi lärare har gått runt bland studiegrupperna. På så vis har studenterna varit aktiva tillsammans med oss lärare. Det här sättet att flippa klassrummet gör att vi under själva träffen ger studenterna utrymme till fördjupning och praktisk tillämpning. Det betyder också att vi har kunnat fånga upp om det är saker som har behövt ytterligare förtydliganden.

Juryns motivering

”En kurs som på ett tydligt sätt utmanar studenternas tänkande och bryter normer. Möjligheterna att ställa frågor, diskutera och arbeta utifrån tankarna om det flippade klassrummet berikar studenternas lärande. Kunniga föreläsare med tydligt uttalat syfte och mål för föreläsningarna ger studenterna verktyg för att kunna reflektera över sin person och sin kommande lärarroll.”

Kurslaget består av:

  • Emma Almingefeldt, kursansvarig
  • Lars-Gunnar Forslund, Kursansvarig
  • Gisela Bohlin
  • Nina Emilsson
  • Britt Heikkilä
  • Victor Liesto
  • Josefine Lindell-Sjögren

Text och foto: Solveig Klug