Fyra finalister klara till SydVästenpriset 2018

Ilustration Sydvästenpriset

Juryn har i år valt ut fyra kandidater bland de 14 nomineringar som kom in. De har nu har chansen att vinna priset på totalt 50 000 kr. Prispengarna finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

Finalisterna är:
Mats Schönemann, enhetschef på Björkelids äldreboende i Rävlanda.
Linda Berntsson, verksamhetschef på Fiskebäcks äldreboende i Göteborg, Attendo
Clary Hansson, vårdenhetschef, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken på SÄS
Cathrine Persson, chef vid öppen- och slutenvårdspsykiatrin på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås (SÄS)

– I år har vi tydliggjort kriterierna ytterligare och har fått in mycket starka nomineringsförslag från verksamheter i hela Västra Götalands län. Samtliga fyra personer som valts ut till sluttampen skulle vara värdiga vinnare av årets SydVästenpris, men bara två kan vinna. Juryn har verkligen gjort ett digert jobb. Det ska bli väldigt intressant att höra mer om de fyra finalisternas syn på ledarskap och inte minst att få veta vilka som vinner den 3 maj, säger Eva-Lotta Andersson Lidén som är en av företrädarna för centrumbildningen CVS.

De kriterier som juryn bedömer är:  

1. Mål och resultat (både kvalitet och ekonomi)
2. Medarbetare och arbetsmiljö
3. Brukare och kunder
4. Samarbete internt och externt (helhetssyn)
5. Hållbarhet och långsiktighet

Juryn består av en regionchef från privat vårdbolag i Västsverige, en kommunal kvalitetschef, en representant från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, en avdelningschef på koncernkontoret i VGR, en HR-strateg från ett större länssjukhus samt två representanter från Högskolan i Borås.

Jurygruppen har haft överläggningar vid tre tillfällen och förutom granskning av de nomineringstexter som kommit in så har juryn intervjuat bl.a. de nominerades kollegor, HR-parter, ekonomiavdelning och närmaste chef för att bilda sig en grundlig uppfattning om de nominerade med utgångspunkt i kriterierna.

Inbjudan till prisutdelningen är öppen.

Juryn består av en regionchef från privat vårdbolag i Västsverige, en kommunal kvalitetschef, en representant från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, en HR-strateg från ett större länssjukhus samt två representanter från Högskolan i Borås.

Text: Henrik Grönberg
Illustration: Karolina Lilliequist
Foton: privat