Han är högskolans Global Swede 2018

Abhijeet Rajendra Mane - Global Swede 2018

Den 8 maj får han, tillsammans med andra lärosätens nominerade, ta emot diplom på Utrikesdepartementet i närvaro av ambassadörer från respektive hemland och representanter från Näringsdepartementet, UD och andra berörda departement och myndigheter.

– Jag är mycket glad och hedrad. Samtidigt känner jag mig väldigt stolt över att få representera Högskolan i Borås i ett så stort sammanhang.

Vad betyder utmärkelsen för dig?

– Det betyder mycket. Det är ett erkännande för att det hårda arbete jag har lagt ner de senaste två åren och det är också en möjlighet att få visa på de kunskaper och färdigheter jag har förvärvat genom studierna vid Högskolan i Borås.

Vad innebär det att vara en Global Swede?

– Det handlar om att ta ansvar och visa att man presterar. Det är också ett tillfälle att stärka relationerna och minska kulturella skillnader mellan Sverige och mitt hemland, Indien.

Vad betyder det att vara student vid Högskolan i Borås och i Sverige?

– Det innebär att du har tillgång till kvalitetsutbildning. Högskolan i Borås är bland de bästa inom området hållbar utveckling i Sverige, med sin akademiska grundlighet, excellenta lärare, studenter med olika bakgrund och betydelsefulla samarbeten med branschen. Samtidigt har tiden som student i Sverige gett mig nya karriärmöjligheter, jag har fått nya perspektiv, mött nya kulturer och fått möjligheter att resa.

Motivering

”Abhijeet Rajendra Mane genomför sin masterutbildning i resursåtervinning med inriktning mot energiteknik vid Swedish Centre for Resource Recovery, Högskolan i Borås. Abhijeet är en toppstudent som har slutfört alla kurser med utmärkta resultat. Han är aktiv på sociala medier med ett stort nätverk i Indien och lyfter fram Sverige och Borås. Dessutom är han en positiv och engagerad student med utomordentlig social förmåga. Han stöttar sina studiekamrater och bidrar till ett fint klimat i klassen. Dessutom är han aktiv i nätverket Erasmus Student Network som stöttar nya studenter.”

Tidigare studenter som utnämnts

Tre som tidigare har utsetts till Global Swede från Högskolan i Borås är Ahsan Shafiq Global Swede, 2015, Tuser Biswas, 2016, och Aida Hosseinian, 2017. De berättar om vad de gör i dag och vad utmärkelsen har betytt för dem.

Ahsan Shafiq, i dag universitetsadjunkt på Textilhögskolan, studerade på masterprogrammet i textilt management och tog examen 2015.

– Efter examen fick jag en tjänst som universitetsadjunkt inom textilt management på Textilhögskolan. Jag hade sedan tidigare erfarenheter från textilindustrin och inom akademin. En anledning till att jag fick utmärkelsen var att jag under studietiden också aktivt deltog i utvecklingen av det akademiska arbetet på Textilhögskolan. Under 2015 vikarierade jag som lärare i en stickningskurs för utbytesstudenter. Jag tänker att utmärkelsen är ett erkännande för mina akademiska och industriella kunskaper inom områdena textil och mode.

Tuser Biswas fick efter masterexamen en tjänst som forskarassistent vid Högskolan i Borås. Därefter började han sina doktorandstudier på Textilhögskolan.

– Just nu jobbar jag på ett forskningsprojekt om Inkjet tryckteknik för att ta fram lösningar till nya och resurseffektiva tekniker för textilproduktion. Målet för vårt forskarlag är att minska förbrukningen av resurser som vatten, och användningen av kemikalier och energi vid processerna för färgning och finish. Med det handlar inte bara om färgning, utan även om tryck av funktionsmaterial på textila ytor.

– Näst efter att ha fått Svenska institutets stipendium för att kunna gå masterprogrammet, är utmärkelsen Global Swede det bästa erkännandet jag fått i hela mitt liv. Utmärkelsen inspirerade mig att fortsätta bidra till det svenska samhället. Det motiverade mig att jobba för framtida innovationer och entreprenörskap. Jag tror också att det har inspirerat många studenter från mitt hemland att genomföra sina högre studier i Sverige. Utmärkelsen är ett erkännande av mina yrkeskunskaper och sociala kompetens, och det betyder även mycket för min familj och mina vänner.

Aida Hosseinian, förra årets Global Swede, visste redan innan hon blev klar med sin masterexamen i resursåtervinning att hon ville fortsätta med doktorandstudier.

– Jag ville fortsätta inom området miljö och resursåtervinning och fick en passande doktorandtjänst vid Oulu universitet i Finland. Titeln på mitt projekt är “Phosphorous Recovery in the Context of Circular Economy”. Jag har fortfarande kontakt med Högskolan i Borås, speciellt med min handledare från masterprogrammet Anita Pettersson. Och jag är glad att ha henne som handledare även under doktorandstudierna. Jag kommer dessutom att genomföra den experimentella delen av mina doktorandstudier på Högskolan i Borås.

­– Utmärkelsen Global Swede var inte bara ett erkännande för mitt hårda arbete, den boostade mig att prestera ännu bättre för att nå mina mål.


Global Swede

Svenska institutet (SI) bjuder tillsammans med Utrikesdepartementet (UD) varje år in svenska lärosäten att medverka i ceremonin Global Swede.  Arrangemanget är en del av Svenska institutets arbete med alumner och att bygga viktiga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige.

Ceremonin Global Swede genomförs för åttonde året. Den äger rum i Stockholm tisdagen den 8 maj 2018 på Utrikesdepartementet.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén/Utrikesdepartementet