Högskolan bra på breddad rekrytering

Camp

Studien från UKÄ, som är gjord på dem som är födda mellan 1981 och 1991, undersöker kopplingen mellan social bakgrund och högre utbildning. Studien visar att en stor grupp unga från studieovana hem väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan. Som studieovana hem räknas familjer där föräldrarna som mest har gymnasiebetyg.

– Det finns en stor grupp unga som presterar bra på gymnasiet, men ändå inte studerar vidare. Vi kan se att dessa i huvudsak kommer från studieovana hem. Samtidigt har universitet och högskolor i uppdrag av regeringen att rekrytera fler av de som traditionellt inte väljer högre studier. Det finns alltså en grupp unga människor vars potential i dagsläget inte tas tillvara, säger Fredrik Svensson, utredare på UKÄ:s analysavdelning.

Anna Axebrink är 25 år och läser första året på den treåriga kemiteknikutbildningen vid Högskolan i Borås. Hon kommer från ett hem där ingen av föräldrarna har läst vidare på högskola eller universitet.

Tyckte du ändå att det kändes naturligt att läsa vidare på högskola?

– Både ja och nej. Jag har en tvillingsyster som ville läsa vidare och bli civilingenjör och jag blev nog inspirerad av henne.

Varför valde du just kemiteknik?

– Jag har jobbat som undersköterska på en vårdcentral. Där analyserade vi blodprover. Jag blev nyfiken på innehållet. Allt består ju av kemi. Annars har jag inte tänkt så jättemycket på varför det blev kemiteknik.

Vilket är ditt drömyrke?

– Jag har funderat mycket på att arbeta i läkemedelsbranschen eftersom jag är intresserad av kroppen och hur den påverkas av kemikalier. Men jag är öppen för det mesta!

Läs mer i UKÄ:s rapport

Läs om högskolans arbete

Text: Staffan Ljung

Porträttfoto: Privat

Foto campus: Suss Wilén