Konstnärlig performance gestaltade material som ett möte

Sveriges Innovationsriksdag samlade drygt 400 deltagare till en konferens om cirkulär ekonomi. Bland annat deltog Näringsminister Mikael Damberg (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) som talare.

Utforskade textila rum

Efter middagen på tisdagskvällen fick gästerna se en performance i gränslandet mellan kroppsarkitektur, nutida dans och kritisk design. Den var framtagen av doktoranden Linnea Bågander tillsammans med Karolin Kent, interdisciplinär danskonstnär och somatisk rörelsepraktiker.

– Vi har tillsammans studerat hur man kan bygga textila rum där performancen är inuti själva det textila rummet, säger Linnea Bågander.

Se längre intervju i filmen.

Välkommen på licentiatseminarium

Linnea Bågander har sitt licentiatseminarium ”Body of movement: (in)forming movement” den 23 april kl. 10:00. Alla är välkomna att delta.

Text: Anna Kjellsson
Video: Johannes Sandberg, Anna Kjellsson och Benjamin Edlund