Kvalitetsarbetet inom utbildning ska granskas

Se videon där prorektor Jörgen Tholin berättar vad granskningen handlar om och hur den kommer att genomföras.

Text: Solveig Klug
Mediaproducent: Benjamin Edlund