Nu ska innergården vid Balder rustas upp

Målet är att få en attraktivare utemiljö som lockar anställda och studenter att komma ut i grönområdena på campus. Ett sådant område är Balders innergård. Patrik Andersson, fastighetsutvecklare, berättar mer.

– I det framtagna förslaget kommer fler sittmöjligheter att skapas runt de gröna öar som har planteringar av buskar och träd. I samband med arbetet på innergården vill vi också skapa en säkrare plats. Det har visat sig att innergården har objudna gäster på kvällar och helger. Därför vill vi komplettera innergården med en grind där enbart behöriga kan passera. Vi kommer dessutom att bygga ett låsbart cykelförråd som bara anställda och studenter har tillgång till.

När påbörjas arbetet på innergården?

– Det börjar i sommar och beräknas vara klart i september.

Blir det några olägenheter i samband med arbetet?

– Nej, det kommer inte att märkas då arbetet kommer att anpassas till vår verksamhet.

Text: Solveig Klug
Foto: Emma Lindh