Ny hantering av tentor ger ökad rättssäkerhet och bättre service

Studenter skriver tentamen

– Att tentorna skannas underlättar för studenterna som nu själva kommer att kunna titta på och skriva ut sina tentor oavsett var de befinner sig, konstaterar Mattias Hjertén, administratör på Studentcentrum, och berättar att studenter och lärare vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, där systemet redan har testats under ett par månader, överlag tycker att det har fungerat bra.

Skanningssystemet används redan av ett flertal lärosäten, däribland KTH och Jönköping University. Tentorna, som hanteras i lösblad, skannas med en kapacitet på cirka 200 sidor/minut.

Rättsäkerheten ökar

Alla inlämnade tentor kommer att skannas in som pdf när tentamensvakten har lämnat dem till studentexpeditionen, och redan inom något dygn kan studenten se sin skrivna orättade tenta i systemet. Bedömande lärare hämtar sedan originaltentorna och rättar dem precis som vanligt. Lärare alternativt studiehandläggare/administratör resultatrapporterar i Ladok. Efter att tentorna lämnats åter till studentexpeditionen så skannas de på nytt och studenterna kan efter något dygn även se bedömningen av sin tenta.

– Skanningen innebär att det blir mer jobb för oss som arbetar med tentamensadministration, och även lite mer jobb för tentamensvakter och bedömande lärare då samtliga tentor är i lösblad. För studenterna blir det dock mycket smidigare. Med det här systemet ökar också rättssäkerheten och det finns alltid en säkerhetskopia i form av en sparad pdf-fil, menar Mattias Hjertén.

En av skillnaderna vid tentamenstillfället är att studenterna nu kommer att få ett försättsblad till tentan istället för en liten klisteretikett med streckkod.

– Det är viktigt att försättsbladet förblir helt och att ingen fyller i annat än just de fält som är avsedda för student respektive tentamensvakt eller lärare.

Studenterna kommer att ha tillgång till sina tentor via selfservice.hb.se, där de loggar in med sitt S-konto och lösenord. Det kommer inte längre att vara möjligt att hämta ut sin tenta i pappersform på studentexpeditionen.

Läs mer

Från och med 16 april hittar du uppdaterad information om skanning av tentor och hur processen går till på webbsidan Tentamenshantering.

Text: Emma Lindh/Johanna Avadahl
Foto (skanner): Emma Lindh
Foto (porträtt): Suss Wilén