Ny undersökning: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

I projektet ”Tidiga insatser för ökad skolnärvaro” har orsakerna till hög frånvaro uppmärksammats och undersökts. Dels har man tittat på ¨vilka resultat insatser i tidig ålder ger men också om samverkan mellan verksamhets- och myndighetsgränser kan bidra till att öka skolnärvaron.

Följeforskarna Göran Jutengren och Margareta Lundberg Rodin vid Högskolan i Borås har följt och utvärderat projektet som avslutas under våren 2018.

Den 23/5 redovisar de resultat och lärdomar från projektet. Dessutom kommer projektledningen Marie Nilsson, Britt-Marie Freij och Anastasia Exner berätta om vilka erfarenheter arbetet gett.

Seminariet riktar sig främst mot förtroendevalda, ledning och personal inom skolor, sociala verksamheter, berörd primärvård och BUP.

Läs mer om seminariet och hur du anmäler dig (intern länk)