Plattformssatsning för hållbara textilier ger skjuts åt högskolan

Konfektionslabb på textilhögskolan

Den 10 april kom det glädjande beskedet från regeringen: Högskolan i Borås får i uppdrag att starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt 8 miljoner kronor per år under fem år för att genomföra satsningen.

Vad innebär beskedet för alla som arbetar på Högskolan i Borås? Rektor Björn Brorström säger att det först gäller att formera den grupp som ska utarbeta planen för hur vi ska utveckla och etablera plattformen.

– Vi ska svara på frågan hur vi ska arbeta för att bli en nationellt ledande plattform med internationella utblickar. En plan ska skickas till regeringskansliet i oktober. Arbetet kommer att ledas av Erik Bresky, vd på Science Park Borås.

Kommer satsningen att innebära nyanställningar eller skapande av någon ny organisation?

– Ja, alldeles säkert men också utvecklad samverkan med företag, förvaltning, industriforskningsinstitut och andra lärosäten. Särskilt vill jag nämna RISE och Chalmers som har mycket hög kompetens inom området materialutveckling. Någon omorganisation blir det inte, men vi måste vara beredda på en kraftig expansion som kan kräva förstärkningar av nuvarande organisation.

Om vi blickar fram ett år, vad hoppas du att satsningen resulterat i då?

– Då är vi igång och har etablerat bred och djup samverkan. Ett antal specifika projekt och aktiviteter bedrivs och intressanta resultat kring design, teknik och management för en hållbar textil- och modeindustri växer fram.

Läs mer om plattformen.

Text: Staffan Ljung

Foto, Textilhögskolan: Peter Andersson