Renovering av fasaden på A-huset

Fasaden på A-huset, Balder

Tidsplan för arbetet 
v. 18 –– förberedelsearbete 
v. 19–21 –– ställningen byggs (en del ljud)
v. 22 –– paus i arbetet p.g.a. tentavecka
v. 23–28 –– urknackning av fog (mycket ljud)
v. 29–32 –– fogning (en del ljud)
v. 33–35 –– ställningen rivs och efterarbete görs (en del ljud)

Arbetet med fasaden kommer att pågå under maj–augusti och kommer att medföra en hel del störningar för de som arbetar och visats i A-huset. Även de som ska in och ut ur huset påverkas, då snurrdörrarna in till Balder-byggnaden kommer att vara avstängda på grund av den byggställning som ska sättas upp längs fasaden.

– In- och utpassage ur A-huset får istället göras via dörrarna på Allégatan, bredvid röda matsalen, berättar fastighetsutvecklare Patrik Andersson som vidare förklarar att renoveringen av fasaden är nödvändig då tegelfogen är i dåligt skick.

Under perioder kommer renoveringen att innebära mycket oväsen. Det kommer också att vara begränsad framkomlighet på Allégatan då byggställningen, som går längs med hela A-huset, tar upp en del av trottoarens bredd. Byggställningen är också täckt vilket innebär att inget dagsljus kommer att komma in i byggnaden.

Vid eventuella frågor, kontakta fastighetsutvecklare Patrik Andersson.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén