Stipendier till framåtsträvande kvinnor

Karin Högberg och Malin Jakobsson mottar stipendium för framåtsträvande kvinnor

"Både jag och Karin var varma i hjärtat efteråt. Vi lyssnade till och samtalade med 30 andra fantastiskt engagerade kvinnor i olika åldrar. Kvinnor med olika projekt och med olika yrken men alla med det gemensamt att de brann för sitt projekt och ville att det skulle komma andra till del", säger Malin Jakobsson (till höger i bild).

Hon berättar vidare att projekten handlade om allt från forskning om inhemsk ostronodling till uppföljning av kvinnor som haft ätstörning, om utbytesstudier på NASA till kokbok med kvinnor i Husby och omhändertagandet av traditionell folkmusik från Västergötland.

Malin Jakobsson doktorerar om ungdomars sömn och Karin Högberg forskar på ett nytt externt mensskydd med namnet Spacerpad.

Läs mer om IRIS-stipendiet på hemsidan (extern länk): http://www.irisstipendiet.se/

Text: Henrik Grönberg

Foto: privat