Teknik för bättre ambulanssjukvård

Hanna Maurin Söderholm

"Jag har en bakgrund inom informationsvetenskap och området interaktion mellan människa och dator.

Min forskning handlar om ny informations- och kommunikationsteknik: hur den används och vad människor behöver, med inriktning på det prehospitala området, alltså ambulanssjukvård.

Om man ser på det prehospitala arbetet från ett informationsvetenskapligt perspektiv framträder en sammansatt bild av många olika typer av information och processer som ambulanspersonalen måste hantera. Ambulanssjuksköterskorna har höga krav på sig. De ska klara av många olika situationer, miljöer, typer av åkommor och skador, fatta svåra beslut och överlag kunna ge avancerad vård. De behöver bättre förutsättningar för att göra det på ett säkert sätt. Området är oerhört eftersatt i relation till var vi och samhället befinner oss rent tekniskt, till exempel när det gäller verktyg för beslutsstöd, dokumentation och journalföring. Därför behövs vår forskning.

Vi behöver också skapa arbetsprocesser där tekniken fungerar i hela den prehospitala vårdkedjan, från att larmsamtalet rings till dess patienten anländer till sjukhus eller vårdcentral. Ett exempel: ofta behöver ambulanspersonalen använda flera olika journal- och dokumentationssystem och/eller pappersformulär, där de beskriver samma sak i flera olika format. Det skulle underlätta om de bara behövde dokumentera i ett system och då löpande i direkt anslutning till händelsen.

Det är komplexa frågor vi sysslar med och vi måste jobba i tvärvetenskapliga team för att nå framåt. Vi samarbetar bland annat med Högskolan i Skövde och ambulansen i Skaraborg, där vi kopplar ihop spelforskning, informationsvetenskap och prehospital forskning, för att ta reda på hur man på  bästa sätt kan träna och utbilda för prehospital vård. Vi jobbar med att skapa kontextualiserade, realistiska simuleringar för hela den prehospitala processen. De bygger på en kombination av miljöer, rollspel och teknik, och gör att ambulanspersonal kan få jobba som de brukar fast i en iscensatt miljö: larmas ut, komma till platsen, överblicka situationen, göra bedömningar och så vidare. Vi har nu sett att sådana simuleringar kan användas på fler områden, som för att testa nya system eller för att ta reda på vilket beslutsstöd som behövs för att ännu säkrare kunna ställa rätt diagnos och se till att patienten kommer till rätt vårdinstans.

Jag har flera drömprojekt utöver de jag redan jobbar med, till exempel att skapa ett riktigt avancerat prehospitalt forskningslabb för att utveckla och testa ny teknik och nya arbetssätt i realistiska miljöer och även kunna göra avancerad dataanalys. Eller att titta på vad som händer med information om en patient hela vägen genom vårdkedjan, från 112-larm, till sjukhus eller vårdcentral." 

Läs mer om

Hanna Maurin Söderholm

PreHospen

Hanna Maurin Söderholm universitetslektor vid Bibliotekshögskolan och inom centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, berättat för Lena M Fredriksson

Bild: Ida Danell