Tre nya kurser HU-diplomerade

Akram Zamani och Marie Fahlén

– Vi har högt ställda krav på de kurser vi diplomerar och nu ansluter sig ytterligare tre kurser till skaran som redan har fått diplom. Det är mycket glädjande att fler arbetar med att utveckla sina kurser, säger Björn Brorström, rektor.

Fakta
De kriterier som används för bedömning av integrationen av hållbar utveckling i kurser vid Högskolan i Borås har tagits fram av Strategigruppen för hållbar högskola.

– Många av högskolans lärare tar i dag upp aspe­kten hållbar utveckling och reflekterar kring den i sin utbildning. De kurser som nu diplomeras har bedömts uppfylla det övergripande kravet på reflektion om och problematisering av utbildningens ämnesområden utifrån hållbar utveckling, berättar Birgitta Påhlsson, högskolans samordnare för hållbar utveckling.

Diplomerade kurser

Följande kurser diplomeras våren 2018:

  • Produkter, processer och det hållbara samhället (Kemiingenjör – tillämpad bioteknik)
    Kursansvarig: Peter Therning (på bild Akram Zamani som var på plats för att ta emot diplomet)
  • Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem (Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem)
    Kursansvarig: Marie Fahlén
  • Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 (Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6)
    Kursansvarig: Marie Fahlén

I bedömargruppen ingår: Ordförande Ilona Sárvári Horváth, biträdande professor (A1), Jenny Johannisson, vicerektor forskning och docent (A3),  Lise-Lotte Johansson, universitetslektor (A2), Anne-Sofie Mårtenson, universitetslektor (A3), Anders Persson, universitetslektor (A1) och  Birgitta Påhlsson, rektors samordnare för hållbar utveckling (sammankallande).

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén