Ajdå, tekniktrubbel i föreläsningssalen!

Teknik i föreläsningssal

Campusservice och IT ansvarar för service och översyn i högskolans lokaler och kommer till undsättning, fast bara under kontorstid.

Anders Brännberg, IT-chef, förklarar hur servicen är upplagd.

– Campusservice och IT genomför periodiska kontroller av våra gemensamma lärosalar. Dessa kontroller syftar främst till att se till att de gemensamma lärosalarna är i iordningställda och att rätt utrustning och möbler finns.

Hur ofta görs kontrollerna?

– De görs i intervallet av varannan vecka eller varje månad. Vi är också väldigt tacksamma för alla felärenden vi får till oss, så vi kan reparera det som behövs och på så sätt få våra salar väl fungerande. Vi kommer i höst att köpa in utrustning för att även kunna testa AV-utrustning på ett effektivt sätt.

Vart kan jag vända mig om det uppstår en akut situation?

– Vid akuta problem i våra lärosalar ska du kontakta högskolans reception via anknytning 4000 (telefonnummer 033-435 40 00) som ser till att rätt resurser kan avhjälpa problemet snarast möjligt. Information om hur man felanmäler akuta fel ska finnas tillgänglig i samtliga lärosalar.

Och om det händer på kvällstid?

– Vi har ingen service utanför kontorstid eller utanför tiden då receptionen är öppen.

Felanmälan
Vid akuta ärenden på kontorstid: Kontakta receptionen på anknytning 4000 (telefonnummer 033-435 00 00).
Vid mindre akuta ärenden: Skicka in ett ärende via mejl till campusservice@hb.se

Läs mer om felanmälan på AV-utrustning och support. 

Text och foto: Solveig Klug