Hur säkerställer högskolan att sopor källsorteras?

Miljöstation

Tina Ottosson, handläggare för hållbar utveckling, svarar:

– Högskolan har uppsatta mål för avfallsminskning och vi ser löpande över hur vi kan arbeta mer systematiskt för att uppnå målen. Just nu pågår ett arbete som syftar till att förbättra källsorteringen i alla led, från att se över hur man som besökare, anställd eller student kan slänga sitt avfall i de offentliga lokalerna, hur det tas omhand av lokalvården och vilka möjligheter det finns att sortera effektivt i källaren. Vi kommer även att arbeta mer tillsammans med Borås Energi och Miljö och fastighetsägaren för att förbättra möjligheten att analysera avfallsmängderna.

– Jag vill ge en eloge till alla de som faktiskt sorterar och lämnar sitt avfall på rätt sätt, säger hon.

Läs mer

Läs mer om högskolans arbete för hållbar utveckling.


Har du en fråga till Inblick? Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!

Text: Solveig Klug