Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas

Elbil

Anita PetterssonUtifrån din forskning, vad är den viktigaste frågan inför valet?

– Hur vi ska få ett hållbart samhälle där vi återanvänder material och resurser.

Vilka fakta är viktiga för allmänheten att känna till i frågan när de tar ställning?

– Att vi alla måste hjälpas åt om vi ska nå ett hållbart samhälle och att mycket av det vi använder och är beroende av i dag faktiskt kommer att ta slut! Metallerna Lantan och Cerium till exempel måste vi ha för att kunna göra elbilsbatterier, men som det finns väldigt lite av i världen och vi kan fortfarande inte återvinna de batterier vi tillverkar.

Hur vet du det?

– På det sätt som vi använder olika material förstör vi eller sprider ut dem så att de aldrig kan återvinnas. Fosfor, till exempel, är vi helt beroende av för vår och världens matproduktion, men väldigt lite av den fosfor som bryts, upparbetas och används återvinns, istället hamnar den i världshaven, där den orsakar övergödning och algblomning. Jag forskar därför på hur vi på ett robust och kostnadseffektivt sätt ska kunna återanvända fosfor genom förbränning av avloppsslam där askan blir nytt gödsel.

Läs mer

Anita Pettersson forskarprofil

Förbränning och termiska processer

Hur vet du det (Extern länk)

I artikelserien

"Sjuksköterskors ledarskap behövs i äldrevården", vårdforskaren Karin Josefsson 

Text: Anna Kjellsson
Bild: Erik Wasselius, Mostphotos