Mats Tinnsten föreslås till hörande som ny rektor

Mats Tinnsten föreslås som kandidat för posten som ny rektor vid Högskolan i Borås

Mats Tinnsten kommer från Östersund och är 58 år gammal. Han är professor i maskinteknik med inriktning mot sportteknologi. Han disputerade 1999 vid Luleå tekniska universitet och har varit prorektor vid Mittuniversitetet sedan 2012. Planen är att styrelsen vid högskolan den 4 oktober fattar beslut om vem de föreslår till regeringen att utse som rektor för Högskolan i Borås. Avsikten är att den nya rektorn tillträder den 1 januari 2019.

Text: Annie Andreasson
Foto: Tina Stafrén