Ministrar och Akademien på besök

Under måndagen besökte handels- och EU-minister Ann Linde (S) Textilhögskolan. Efter besöket skriver hon bland annat det här på sin Facebook-sida:

”Textilhögskolan i Borås är fantastisk! De har otroligt spännande projekt, kläder med inbyggda medicinska detaljer, kläder av trä och metall, starkt fokus på hållbarhet. Det riktigt bubblar av idéer [...]”

På måndagskvällen deltog även Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles, i ett panelsamtal på Textile Fashion center tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), om konsumtion, hållbarhet och den nationella samverkansplattformen för hållbar svensk textil.

En onsdag om polisutbildning och humanioraforskning

På onsdagen kom justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och fick veta mer hur det går för högskolan i planeringen inför den nya polisutbildningen.

Han fick information från Björn Brorström, rektor och Lotta Dalheim Englund, akademichef. De berättade bland annat om planer för lokaler, rekrytering av personal och hur polisutbildningen kommer att bidra till utvecklad forskning på högskolan.

– Det känns stabilt och bra. Ni har koll på läget, säger Morgan Johansson efter mötet.

Under onsdagen var även Kungliga Vetenskapsakademien klass 10 på besök. Under en heldag fick gruppen veta mer om högskolans projekt inom textilforskningen och humaniora.

Läs mer

Om forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Om forskning inom Textil och mode

Läs mer om Kungliga Vetenskapsakademien och de olika klasserna (extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Marc Hermansson, Anna Kjellsson