Ny metod kan ge bättre härdplast från förnybara material

Sunil Kumar Lindström Ramamoorthy

Projektledare är Sunil Kumar Ramamoorthy, universitetslektor i resursåtervinning. Han berättar varför arbetet i projektet är viktigt:

Härdplast
- Härdplast är en plast som bildas vid en speciell kemisk process som kallas härdning.
- Den andra stora plastgruppen kallas termoplast. Skillnaden mellan termoplaster och härdplaster är att termoplasternas molekyler är långa kedjor medan härdplasternas molekyler har nätstrukturer eller är ännu mer komplicerade. De flesta termoplaster kan värmas så att de blir mjuka och kan formas om. De kan också återvinnas.
- Detta är omöjligt med en härdplast.
Härdplastkomponenter har egenskaper som inte kan hittas hos några andra material. De blir starka, kan härda snabbt eller långsamt, ge fina ytor, står emot kemisk påverkan och så vidare.
- Exempel på härdplaster är akrylat-, amino-, epoxi-, feno-, polyester- och polyuretanplast.
- Härdplaster är svåra att återvinna.

– Kommersiella härdplaster tillverkas från icke-förnybara resurser. Genom att istället utgå från olika förnybara startmaterial kan plaster som är förnybara tillverkas. Biobaserade härdplaster kan dock ha vissa nackdelar så som sämre termisk stabilitet.

I ett tidigare projekt studerades återvinning av polyeten armerad med så kallade kolnanorör. Det är små rör i nano-storlek med extremt höga mekaniska egenskaper.

– I det projektet såg vi att plasten fick en enastående termisk stabilitet. Som ett led i vårt arbete med att utveckla biobaserade härdplaster vill vi nu också armera våra härdplaster med kolnanorör. Vi hoppas på så vis att kunna förbättra egenskaperna också för dessa härdplaster med kolnanorörens hjälp.

Varför är det viktigt?

– Att utveckla material från förnybara resurser är generellt sett viktigt. Vårt projekt är ett led i detta arbete. Projektet passar bra in i den forskning som bedrivs vid högskolan inom forskningsområdet Resursåtervinning.

Hur ska ni gå till väga?

– Vi kommer att tillverka plast från mjölksyra som är framställd från majs. Därefter tillsätts kolnanorören till plasten. När den sedan härdas bildas ett styvt material där kolnanorören ligger inbäddade i plasten. Vi kommer sedan att karakterisera plasten på olika sätt, med och utan kolnanorören inblandade. Bland annat kommer åldringstester göras där plasten värms upp under en längre tid för att studera plastens termiska egenskaper.

Projektet finansieras av Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Läs mer

Forskargruppen Polymerteknologi

Sunil Kumar Lindström Ramamoorthys forskarprofil

Reportaget På rätt plats för att utveckla plast

Dessa projekt fick forskningsbidrag 2018

Text: Anna Kjellsson
Bild: Lena M Fredriksson