Ny vicerektor med fokus på internationalisering

Uppdraget sträcker sig från och med 1 augusti 2018 till och med 28 februari 2019.

Till skillnad från Jenny Johannissons fokusområde – forskning, kommer Kim Bolton i rollen som vicerektor att fokusera på internationalisering. Han har sedan tidigare varit samordnare för internationalisering och kommer i den nya rollen som vicerektor fortsätta med det.

– Jag kommer att jobba för att internationalisering och forskning ska närma sig varandra genom att lyfta och fördjupa de internationella aspekterna inom forskning. Jag kommer också att verka för fördjupning av internationalisering inom utbildning. Det handlar om allt från omvärldsbevakning till att skapa möjligheter för att på ett ännu bättre sätt ta emot internationella studenter, gäster och forskare, förklarar han.

Uppdraget som vicerektor tilldelas av rektor. Rollen som vicerektor innebär att man ingår i rektors stab, bistår rektor vid högskoleövergripande aktiviteter, representerar högskolan vid rektors och prorektors frånvaro, och i uppdraget ingår alltså att tematiskt arbeta kring ett visst fokusområde.

Fortsatt utveckling av forskning och forskarutbildning

Vad händer då med området forskning? Jenny Johannisson berättar:

– Mitt uppdrag som vicerektor för forskning har i första hand inneburit att på rektors uppdrag verka för att stärka infrastrukturen runt forskarutbildningen och forskningen vid högskolan. Nu har högskolan en väl fungerande struktur och en framgångsrik organisation för att ge stöd och råd, både genom inrättandet av Grants and Innovation Office (GIO) och genom ett väl fungerande verksamhetsstöd.  Att fortsätta den strategiska vidareutvecklingen av vår redan utmärkta forskning- och forskarutbildningsverksamhet är dock fortsatt ett viktigt fokus för högskolan.

Jenny Johannisson går vidare till en ny tjänst som utredare på Myndigheten för kulturanalys i Göteborg, som hon kombinerar med fortsatt tjänstgöring på deltid vid högskolan. Fram till och med årsskiftet har hon ett mindre uppdrag för rektor för att kunna fullfölja höstens åtaganden inom forskning och forskarutbildning. Hon kommer bland annat att vara ordförande i Forskarrådet, samordna slutrapporteringen av högskolans strategiska forskningssamarbete med Skövde samt bistå vid genomförandet av forskningsledarprogram i samverkan med Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Läs mer

Professor Kim Boltons forskarprofil.

Docent Jenny Johannissons forskarprofil.

Internationalisering vid Högskolan i Borås.

Grants and Innovation Office (GIO).

Text och foto: Solveig Klug