Nytt instrument säkerställer kvalitet i återvunnen betong

Betonglabbet

Dagens byggstandarder tillåter användning av återvunnen betong som ballast i ny betong. Återvinning av icke farligt byggmaterial som betong är ett etappmål i Sveriges miljömål. Återvinning av betong blir därmed en ny återvinningskedja som har god potential att skapa nya arbetstillfällen inom ett område som höjer resurseffektiviteten i samhället.

Forskare inom projektet ”RE:Concrete” vid Högskolan i Borås arbetar med att säkerställa tekniken som möjliggör återvinning av betong i ny, bärande betong.

Agnes Nagy, universitetslektor i hållbart samhällsbyggande, och projektledare för ”RE:Concrete” förklarar att återvinning av betong inte bara är teknik utan också en hållbarhetsfråga.

– Frågan är av cirkulärekonomisk karaktär där det ingår en livscykelanalys av betongelement med återvunnen betong och där transport- och logistikfrågor ingår för att säkerställa betongens återvinningskedja, säger hon.

Under våren tillkännagavs det att forskarna i projektet har fått medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad till projektet ”Forskning om vattenabsorption av återvunnen betong”.

Vad ska ni göra i projektet?

– Vi kommer att köpa instrument för att säkerställa kvaliteten i den återvunna ballasten och därmed även i den nya betongen som vi blandar ballasten i.

Vad hoppas ni på för resultat?

– Vi har redan gjort en pejling av möjliga instrument som vi kan använda. Diskussioner pågår om typ av instrument och serviceavtal som ingår i köpet.

– Efter genomfört inköp kommer vi kunna utvärdera den återvunna ballastens egenskaper och modifiera dem för att passa till ny betong. Vi förväntar oss att vi med hjälp av instrumenten ska kunna modulera ballastens egenskaper så den passar in i flera olika betongrecept.

Vad betyder det att ni fick pengar från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad?

– Att vi fick finansiering möjliggör både utveckling av ny teknik och etablering av en hållbar återvinningskedja för betong i Sjuhäradsregionen.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Läs mer

Bidraget delas ut under Days of Knowledge den 11 december. Läs mer om arrangemanget

Dessa projekt fick forskningsbidrag 2018

Läs mer om RE:Concrete

Till Agnes Nagys forskarprofil

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén