Öka den digitala kompetensen

Smartphone

Utifrån din forskning, vad är den viktigaste frågan inför valet?

– Sedan ett par decennier tillbaka befinner vi oss i en samhällsutveckling där digitaliseringen är motorn för ökad tillväxt. Digitalisering har blivit den starkaste transformativa kraften i vårt samhälle och den skär igenom samtliga sektorer och branscher. Utifrån min forskning handlar det om att satsa på en ökning av den digitala kompetensen generellt och att bättre stödja företag med att kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Vilka fakta är viktiga för allmänheten att känna till i frågan när de tar ställning?

– När det gäller den privata interaktionen med den offentliga sektorn så är den i ökande utsträckning digital. Det kan handla om förskoleplatser, nätdoktorer eller skattefrågor. Om jag ska ta ett exempel, så deklarerade ungefär sex miljoner svenska digitalt år 2016. Det är också tydligt att den offentliga sektorn medvetet styr kommunikationen med medborgarna alltmer till digitala webbsidor. Detta är inte så konstigt utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv eftersom kommunikation med medborgare är kostsamt.

– Det man glömmer är att dessa förändrade kommunikationsmönster ställer krav på ökad digital kompetens över alla generationer. Tyvärr finns det flera tecken på att digitala klyftor mellan olika samhällsgrupper ökar. Det behövs en samlad strategi för digital kompetensutveckling som riktar sig till olika samhällsgruppers behov.

– Av dessa anledningar behöver vi dessutom ett utökat antal utbildningsplatser när det gäller IT. Det stödjs av följande citat:

IT-yrkena är de yrken som växer allra snabbast i Sverige just nu” (Arbetsförmedlingen, 2018)

Det råder brist på välutbildade dataanalytiker” (Computer Sweden, 2016)

Nyanlända sökte 6500 IT-jobb inom ramen för etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen” (IDG, 2017)

Det kommer att råda en stor brist på arbetskraft inom olika IT-yrken” (Arbetsförmedlingen, 2017).

”Vill du jobba inom vård, bygg, IT eller undervisning i framtiden? Här finns de framtida jobben” (HB:s webb, 2018)

Hur vet du det?

– Enligt digitaliseringskommisionen var Sverige en gång ledande i världen när det gäller IT-användning. Politikerna behöver ta en en ledande roll för den digitala transformationen. Endast så kan de IT-politiska målen nås och Sverige åter bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitsliseringskommissionen skriver: "Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Digitaliseringen är lika relevant för näringspolitiken som för utbildning, hälsa och arbetsmarknad, för att bara nämna några andra politikområden. Det kräver ett helhetsgrepp och en långsiktighet, en riktning och inte minst en kraftsamling. Det finns ett starkt behov av ledarskap för digitaliseringen. Det offentliga behöver ta en ledande roll för den digitala transformationen.” (SOU 2016:89).

Läs mer

Stefan Cornoholms forskarprofil

Hur vet du det (extern länk)

Tidigare i artikelserien

"Fler slutna kretslopp", samhällsbyggsforskaren Agnes Nagy

"Myndigheter behöver samarbeta för att lösa människors behov", ekonomiforskaren Mikael Löfström.

"Sjuksköterskors ledarskap behövs i äldrevården", vårdforskaren Karin Josefsson 

"Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas", resursåtervinningsforskaren Anita Pettersson

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge, Mostphotos