Politikens skolpåverkan och forskningens roll

Lill Langelotz är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, och har forskat om kollegialt lärande – en av alla insatser som sats in med syfte att göra skolan bättre.

Filmat av: Helen Rosenberg

Redigerat av: Helen Rosenberg och Benjamin Edlund