Regionöverskridande samarbete för att stärka läslusten

Se filmen ovan för mer information om projektet ”Dela Läslust”.

Läs mer

Till Jenny Lindbergs forskarprofil.

Text: Isabella Lundin

Filmat av: Helen Rosenberg

Redigerat av: Sandra Nelhans

Bild: Mostphotos