Snabbspår för nyanlända forskare

House of Knowledge

Programmet riktar sig till nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning. Under en termin får forskarna kunskap om det svenska universitetssystemet, samt individuell vägledning, mentorskap och placering på en institution (på Högskolan i Borås vid Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad). Förhoppningen är att de efter utbildningen söker en doktorand- eller lärartjänst på universitet eller högskola.

– Högskolan i Borås deltar i programmet eftersom vi, tillsammans med andra svenska lärosäten, vill stödja etablering av nyanlända med akademisk bakgrund i det svenska samhället samtidigt som vi tar tillvara på deras expertis. Det här är också ett sätt att öka den internationella miljön på högskolan, berättar Kim Bolton, vicerektor för internationalisering på Högskolan i Borås.

– Vi bidrar på flera sätt till programmet, men inte minst med den kompetens som vi har inom Invandrarakademin, fortsätter han.

Programmet heter "Inclusive Internationalisation"och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Chalmers och Göteborgs universitet. Det finansieras av de deltagande högskolorna, samt STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Läs mer om

Invandrarakademin

Kim Bolton

Text: Göteborgs universitet/Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge, Solveig Klug