Teamspelare som vill vara tillgänglig

Mats Tinnsten

Den 4 oktober fattar styrelsen beslut om vem de föreslår till regeringen att utse som rektor för Högskolan i Borås. Avsikten är att den nya rektorn tillträder den 1 januari 2019.

Varför valde du att söka jobbet som rektor vid Högskolan i Borås?

– Jag var i Borås i våras på Sveriges Innovationsriksdag, som representant från Mittuniversitetet, och då hörde jag att rektorstjänsten skulle utlysas och mitt intresse väcktes.

– Jag tycker att Högskolan i Borås har en tydlig vision och profil, att lärosätet vill bli universitet, vill öka andelen forskning, bygga kompletta akademiska miljöer och inte minst att sätta studentens lärande i centrum. Samtliga områden tycker jag om att driva och gör också i min nuvarande roll som prorektor.

– Jag gillar att högskolan sticker ut med sin textilsatsning. Jag har varit i kontakt med den i min tidigare forskning. Smart Textiles är exempel på ett starkt tillväxtområde som jag känner till.

– Borås ligger i en geografisk region som jag och min fru tycker verkar intressant och som vi kan tänka oss att flytta till, vilket också var en anledning att söka. Högskolan är lagom stor, snäppet mindre än Mittuniversitetet, och min erfarenhet av ett lärosäte i denna storlek är att det blir en viktig del av det omgivande samhället, en utvecklingsmotor i regionen med nära samverkan. Det är just sådana frågor som är viktiga i min nuvarande roll för Mittuniversitetet i Jämtland och Västernorrland och som jag vill fortsätta att driva i ny miljö.

Mats Tinnsten
Mats Tinnsten kommer från Östersund och är 58 år gammal. Han är gift och har tre vuxna barn. Efter civilingenjörsexamen 1984 arbetade han på Volvo BM i Eskilstuna. 1990 anställdes han som adjunkt på Högskolan i Östersund. Han doktorerade 1999 och blev 2004 docent i ämnet datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Mats Tinnsten var under perioden 2005 till 2011 prefekt för en teknisk institution med ca 110 anställda och under perioden 2010 till 2012 prodekan för den tekniska fakulteten. 2008 blev han professor i maskinteknik med inriktning mot sportteknologi vid Mittuniversitetet och är sedan 2012 prorektor vid samma universitet. På fritiden åker han gärna långfärdsskridskor och skidor, både på längden och utför. Han gillar även att renovera hus och meka med gamla bilar.

I dag arbetar du som prorektor vid Mittuniversitetet – vilka frågor arbetar du med?

– Som mina sex år som prorektor har jag jobbat mycket med utbildnings- och forskningsfrågor. Vi har under mina år sjösatt en ny utbildningsstrategi där vi vässat oss väsentligt på distansutbildningar och utvecklat miljöer för lärande. Det har inrymt alltifrån nya plattformar, digitalt och fysiskt, utveckling av pedagogik och didaktik med exempelvis Active Learning Classroom. Vi har tillämpat så kallad Blended learning som innebär att studenterna i flera utbildningar själva kan välja om de vill läsa på distans eller på campus. Det har fallit väl ut och 47 procent av studenterna läser i dag på distans, vilket vi tycker är en bra och balanserad andel.

– Sedan 2014 har jag också varit chef för våra kommunikations- och samverkansavdelningar, vilket gett mig stor insikt i detta arbete. Tillsammans har vi gått från att vara förvaltande enheter till mer utvecklingsorienterade med väldigt bra resultat. Jag har också rollen som VD för vårt holdingbolag och tillhörande dotterbolag som jobbar med samverkan och startupbolag som hjälper forskarna att kommersialisera sin forskning. I uppdraget ingår dessutom Science Park Jämtland som är en viktig verksamhet för regionen.

– Från och med i år är vi två prorektorer och jag fokuserar i dag främst på forskningsfrågorna med det nya kvalitetssystemet högt på agendan samt på att öka de externa forskningsmedlen.

Du är professor i maskinteknik med inriktning mot sportteknologi – vad är sportteknologi och vad forskar du på då?

– Först och främst vill jag nämna att maskinteknik är mitt huvudämne i grund och botten, där jag forskat mycket på datorstödd maskinkonstruktion som inneburit hållfasthetsberäkningar, optimering och simulering med mera som är viktigt vid all mekanisk konstruktion. Jag har bland annat studerat hur man kan minska bullernivåer från motorer.

– När det gäller sportteknologi handleder jag numera främst doktorander som är specialiserade på farthållningsstrategier för skidåkare, löpare och cyklister vid långlopp. De undersöker med hjälp av olika beräkningsmodeller hur idrottarna på bästa sätt ska anpassa farten beroende på hur terrängen ser ut, om det går uppför, utför eller är platt. Forskningen handlar om att idrottarna ska använda sin energi på bästa sätt.

Kommer du att flytta till Borås om du får jobbet?

– Förutsättningen för att kunna göra ett riktigt bra jobb, lära känna personer, organisationen och vara delaktig i det omgivande samhället är att bo i regionen, det tror jag är helt centralt. Så ja, ambitionen, om jag tilldelas tjänsten, är att bo större delen av tiden i Borås.

Hur vill du vara som rektor?

– Jag tycker om strategiska frågor och vill inte peta i detaljer. Jag är ingen ensamvarg utan vill gärna bygga team och att vi tillsammans hittar arbetssätt och når resultat för lärosätets bästa. Jag vill vara en rektor som är närvarande, engagerad och tillgänglig, både för det omgivande samhället, men framför allt för mina medarbetare och våra studenter, att jag syns och finns på plats.

Vad kännetecknar ditt ledarskap och dig som person?

– Jag är trygg i mig själv och i mitt ledarskap. Jag är prestigelös, tydlig och drivande. Jag tycker om att jobba i team och har ett tillitsbaserat ledarskap. Får du ett uppdrag ska du inte känna att du behöver fråga hela tiden, utan jag litar på din förmåga att göra jobbet och att du frågar om du behöver stöd. För mig är det viktigt att trivas på jobbet. Det är en ledstjärna. Jag är seriös i det jag gör, men försöker hitta bra och roliga sätt att få jobbet gjort. Jag trivs med livet och det präglar nog mig som ledare och person.

Vilka områden ser du som viktiga för Högskolan i Borås?

– Det är svårt för mig att uttala något specifikt här och nu. Generellt är områden som arbetsmiljö, lika villkor, jämställdhet och kvalitet alltid viktiga frågor för alla lärosäten. Högskolan ska hålla hög kvalitet i utbildning och forskning. Det är grundförutsättningar i verksamheten för att behålla och attrahera de bästa medarbetarna och studenterna. Sedan har vi också ”STRUTEN”, digitaliseringen, hållbarhetsfrågorna och samverkan som är andra viktiga delar.

Text: Henrik Grönberg
Foto: Tina Stafrén