Kön, identitet, makt och norm på Fashion Week Stockholm

– Kön, identitet, makt och norm är ständigt aktuella frågor, vilket även i årets examensarbeten märks tydligt, säger Erika Blomgren, programansvarig för kandidatutbildningen inom modedesign på Textilhögskolan.

– Det som är extra spännande och intressant i år är att studenterna hittat flera sätt att arbeta med frågorna och genom det driva utvecklingen framåt. Här finns exempel på nya sätt att se på den nakna manliga kroppen som sexuellt objekt, ego och fetischer, funktion i plagg och kvinnlig identitet, kollektivt bärande och grupptillhörighet samt gränsdragning mellan de artefakter vi har omkring oss i rummet och de vi klär oss i.

Textilhögskolans studenter kommer även i år att presentera sina examenskollektioner med en visning på Fashion Scout under London Fashion Week den 14 september.

Årets medverkande studenter är: 

Från kandidatutbildningen: Alice Jardesten, August Gille, Axel Backlund, Ebba Andersson, Elin Holm, Emma Granberg Silfors, Josefine Gennert Jakobsson, Josephine Persson, Kajsa Willumsen, Karolina Centeno Norberg, Linn Sjögren, Linn Sohl, Lynn Tallvod, Malin Westman, Matilda Envall, Rebecca Karlsson, Sarah Ljungdahl och Stina Larsson. 

Från masterutbildningen: Carolina Johansson, Helga Lára Halldórsdóttir, Linda Aasaru, Linda Dehkla, Mario Eurenius, Matilda Forssblad och Stina Randestad.

Text: Thomas Hägg
Bild: Suss Wilén