Akademins ledning efter årsskiftet

– Jag ser det som ett stort ansvar och en intressant och spännande utmaning att tillsammans med sektionsledningar och kollegor inom akademin förvalta det som har inletts under Ann-Sofies ledning och säkerställa att vi inte tappar mark under tiden vi rekryterar en ny akademichef för A3, säger Claes Lennartsson.

– Det är i ett utvecklingsintensivt skede, med bland annat etablering och uppbyggnad av forskarskolor inom Handel och IT och Pedagogiskt arbete, utveckling av redan etablerade och nya centrumbildningar, och fortsatt utveckling av lärarutbildning vid Högskolan Skövde, som jag under en period kommer att verka som tillförordnad akademichef.

När Ann-Sofie Axelsson går vidare till sin nya roll som prefekt för institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande vid Chalmers lämnar Claes Lennartsson rollen som sektionschef för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, där ny chef håller på att rekryteras. Tillförordnad sektionschef för Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap är Åsa Söderlind.

Ledningsuppdrag som är utlysta vid akademin är:

Akademichef

Uppdrag som biträdande sektionschef vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Uppdrag som studierektor för webbredaktörsprogrammen och magisterprogrammet Strategisk information och kommunikation, vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Uppdrag som biträdande sektionschef vid Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Text: Helen Rosenberg