Första digitala salstentamen närmar sig

Hand skriver på tangentbord dator. Digital salstentamen

Under hösten har projektgruppen för införandet haft kontinuerlig kontakt med leverantören Uniwise för att lära sig mer om Wiseflow, som är det system som högskolan har upphandlat som plattform för digital salstentamen.

– Just nu lär vi oss systemet och prövar vilka möjligheter som finns, säger Anna-Karin Josefsson som är projektledare för införandet.

Hon berättar att fokus under våren kommer att ligga på att digitalisera ordinarie tentor (ej omtentor) som består av essäfrågor eller flervalsfrågor, såsom till den till IT-teknik, då denna typ av tentor är enkla att anpassa till Wiseflow.

– Man ska vara medveten om att detta är ett stort förändringsarbete och det blir en ny upplevelse och arbetssätt för alla inblandade parter: lärare, studenter, administratörer och tentamensvakter. Prioriterat i projektet är utbildning för berörda grupper och där samarbetar Studentcentrum, som kommer att ansvara för utbildningen för flera grupper, tillsammans med PUF, meddelar Anna-Karin Josefsson.

 

Projektet som startade våren 2017 beräknas att vara slutfört 30 juni 2019, då ska projektet ha genomfört ett visst antal tentor och ha lämnat en slutrapport med samlade erfarenheter samt en plan för fortsatt utrullning för digitala tentor.

Text: Henrik Grönberg
Foto: porträtt Suss Wilén
Genrebild: Mostphotos