Händelserika och utvecklande år som rektor

Det är inte ens en månad kvar på uppdraget som rektor, som varat i sju och ett halvt år. Kommer han ihåg första dagen som rektor? Björn Brorström lutar sig tillbaka och skjuter upp glasögonen i pannan och är tyst en liten stund när han får frågan.

– Ja det kommer jag ihåg, säger han. Det var den 1 augusti 2011. Dagen efter hade jag semester då min son gifte sig i Finland. Det innebar att jag åkte iväg redan andra dagen och det var lite speciellt att jag drog, säger han och skrattar.

Men han hade varit prorektor i drygt fyra år innan detta och styrelsen hade fattat beslut att han var rektorskandidat nästan ett år tidigare. Det var en naturlig och enkel övergång.

– Jag var väl insatt i högskolans frågor och hur vi jobbar. Samtidigt var det stor skillnad både i sak och mentalt. Det finns ingen annan, vilket gör att det blir lite ensamt. Då har det varit viktigt att bygga upp nätverk med andra i liknande positioner utanför högskolan.

Prorektor som drev forskningsfrågor

Redan som prorektor började han arbetet med att få högskolan att bygga upp kompletta akademiska miljöer – utbildning på alla nivåer.

– Sedan dess har jag nog förknippats med forskning och forskarutbildningsfrågor. Men det var inget jag gjorde i mitt tidigare arbete som prefekt på Göteborgs universitet. Där arbetade jag med grundutbildning och utbildning på avancerad nivå, berättar han.

Men han hade med sig övertygelsen att kopplingen mellan utbildning och forskning är ett måste.

– Vi började med att ändra på hur pengarna fördelades så att de gick till projekt istället för till personer. Dessutom bestämde vi att forskningen skulle delas in i sex områden, det är de som fortfarande gäller.

Sedan kom en ny lagstiftning 2009 som passade som hand i handske för Högskolan i Borås. Den innebar att högskolor kunde söka examenstillstånd på forskarnivå inom unika, väl definierade områden.

– Det var en spännande period. Vi hade starka ansökningar, men det kändes ändå osäkert eftersom vi inte visste på viken nivå ribban skulle läggas. Vi sökte inom alla sex områdena vilket gjorde att vi fick fyra tillstånd inom tre områden. Och sedan fick vi ja på Människan i vården också för ett och ett halvt år sedan.

Och med forskarskolor, bra rekryteringar och samarbeten med andra lärosäten så tycker han att högskolan är på god väg även inom Pedagogiskt arbete och Handel och IT.

En bärande fråga genom hela resan har varit universitetsfrågan. Den frågan har präglat mycket av arbetet. Mer utbildning på avancerad nivå, mer forskning, fler internationella samarbeten – det har varit en drivkraft att skaffa det högskolan kallar universitetskvaliteter.

– Vi är inte politiskt naiva utan vet att det är regeringen som bestämmer. Men att vi driver frågan visar att vi har ambitioner, säger han.

– Och det känns bra att vi har stärkt lärosätet. Det är jag glad och nöjd över. Och den externa forskningsfinansieringen har gått från 30 miljoner kronor till 100. Det är en stor förändring under ett antal år, som har varit bra för högskolan och väldigt viktig för fortsättningen.

Utvecklingsprocesser driver honom

Men att arbeta som ledare är inget han aktivt har siktat på, det som driver honom är utveckling.

– Jag har aldrig tänkt i de termerna att jag ska vara chef, ändå har jag ofta hamnat där. Det som driver mig är att göra nya saker. Inte att hatta från tuva till tuva, men att driva utvecklingsprocesser utifrån övertygelsen att det är nödvändigt för att bli bättre, säger Björn Brorström.

Exempel på några sådana som han är stolt över är de inom hållbarhets- och jämställdhetsfrågorna. Även att Science Park Borås kom till. En annan utvecklingsprocess var omorganisationen 2014. Det beslutet baserades på att han såg att den tidigare organisationen hade kört fast.

– Jag tyckte att jag måste ta ett ansvar och göra någonting. Därför tog jag själv fram ett förslag som jag presenterade den 11 februari 2013, förklarar han.

– Jag började på måndag morgon på ledningsrådet, sedan träffade jag nämndordförandena och sedan hade jag möte med facket. Av en händelse var alla mötena var inbokade samma dag, så jag träffade allihop och drog samma grej. Och sedan efter det tillsatte vi en utredning som kom fram till delvis nya konstellationer utifrån mitt förslag.

Men under hösten 2013 var det tufft för Björn. Det var många som hade synpunkter på omorganisationen. Det lättade när akademicheferna rekryterades och därefter sektionscheferna.

– I efterhand känner jag mig nöjd. Det kan säkert finnas anledning för min efterträdare att rucka och förändra. Men jag tycker att det har blivit bättre och bättre. Ser man det ur ett verksamhetsperspektiv var det nödvändigt och det har visat sig vara bra, säger han.

Drömmer om att skriva vid havet

Han lämnar nu uppdraget men inte högskolan. Under 2019 ska han fördjupa sig i vad ett effektivt högskolelandskap är för någonting.

– Ska man göra som vi – bygga upp en stor forskningsbas kopplad till utbildningen – och vad har vi för förutsättningar med de medel vi får från staten?

Samtidigt som rektorsuppdraget lämnar han även uppdraget i SUHF:s styrelse.

– Det blir naturligt och det har varit väldigt roligt. Alla mina nationella uppdrag och besök i Stockholm har varit jättebra, säger han.

Under kommande år ska han också skriva om akademin från olika aspekter – jämställdhet, hållbarhet, studentinflytande och så vidare. Han planerar även, med Borås Stad inför jubiléet 2021, ett projekt som heter ”Stad i förvandling”. Dessutom fortsätter styrelseuppdrag på Högskolan i Östfold, uppdrag i Danmarks Akkrediteringsinstitution och han ska vara ordförande i utvärderingen av KTH:s kvalitetssystem.

– Det kommer nog att bli en del att göra. Men drömmen jag haft sedan jag var 25 år att gå upp tidigt på morgonen på landet, sitta och skriva och se ut över havet ska jag förverkliga, avslutar Björn Brorström.

Läs rektors blogg (extern länk)

Följ Björn Brorström på twitter  (extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge, Patrik Svedberg, Frida Klingberg