Hög kvalitet på ansökningar gör stor skillnad

Marie Wilhelmsson, ekonom, Peter Klason, forskningsrådgivare, Zuleyma Montenegro de Rynge, avtalsjurist och Jan Tengwall, innovationsrådgivare.

Här sitter en skara specialister som har ögonen öppna för idéer och kontakt med finansiärerna för att hålla koll på stämma av vilka utlysningar som är på gång, som kan vara intressanta för högskolan.

Ellen Rydberg, chef på GIO, ser gärna att fler av högskolans forskare vänder sig hit.

– Även om alla forskare kan behöva hjälp att hitta finansiering till sina projekt eller innovationsidéer, så är det framför allt våra juniora forskare som kan behöva extra vägledning och stöd. Att få hjälp med att sätta upp en finansieringsstrategi baserat på sina karriärs- och forskningsmål kan vara bra att börja med, liksom att delta på vår ”grant writing”-kurs, säger hon.

Grants and Innovation Office (GIO)
inrättades 2005 som ett led i högskolans mål att öka andelen forskning och andelen extern forskningsfinansiering. Det är en funktion som ger kvalitativt stöd, huvudsakligen i form av rådgivning, till de enskilda forskarna och forskargrupperna samt granskning av deras ansökningar om medel från externa finansiärer inom Sverige och inom EU. Innovationsrådgivning är en service som också vuxit sig allt starkare. GIO anordnar regelbundet workshops, seminarier och andra arrangemang för högskolans forskare.

Kontinuerlig kontakt bygger upp kunskap

En som flitigt anlitar GIO – och råder sina medarbetare att göra det samma – är Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik och forskningsledare för området Resursåtervinning.

– I vår forskargrupp vänder vi oss gärna och ofta till GIO för att få stöd med att förbättra våra ansökningar och för att hitta finansiering till våra projekt. Vi har också fått värdefullt stöd när det gäller innovationer, säger han och fortsätter:

– Rådgivarna följer vårt arbete från utlysning fram till att vi skickar in en ansökan. Vi forskare skriver ansökningarna själva, men rådgivarna hjälper oss att granska ansökningarna innan vi skickar in dem. Vi får också värdefull hjälp med att lägga upp budgetar för våra projekt.

Han betonar samtidigt att rådgivarna inte är experter på de olika forskningsområdena, men under vägens gång bygger de upp kunskaper, vilket gör att en kontinuerlig kontakt ger mycket, både åt de enskilda forskarna och åt GIO.

– Vi har byggt upp ett bra samarbete och tänker på GIO som en del av vår forskargrupp. Det blir en bra synergi. De tar initiativ och tipsar oss om möjligheter och vi vänder oss till dem när vi har idéer till projekt.

Att genomföra en ansökan är en lärandeprocess. Som ny forskare kan det upplevas som ett besvärligt hinder. Första ansökan får kanske får avslag – det är inte ovanligt.

– Det gäller att inte ge upp i det läget och i vår forskargrupp stöttar vi varandra, säger han.

Utan rutin blir det svårt

Karin Högberg, universitetslektor inom vårdvetenskap, är tacksam för det stöd hon har fått, både med ansökningar om forskningsmedel och med stöd kring ett pågående innovationsprojekt: ”Spacerpad”, en återanvändningsbar binda.

– Jag är nog en av dem som vänder sig till GIO mest av alla på högskolan, de hjälper mig och min kollega Lena Berglin, som sitter på en annan akademi än min, med ansökningar till finansiering av projektet, berättar hon.

– Jag är junior forskare och har inte den rutinen som krävs att driva projektet ensam, utan stödet hade det varit svårt att komma framåt. GIO fungerar som ett bollplank för att skapa förutsättningar. För att driva ett projekt räcker det ju inte med att ha en forskningsfråga eller innovationsidé, du behöver också extern finansiering. Stödet ger en betydande kvalitetsskillnad på ansökningarna.

Den personliga relationen ser hon som mycket betydelsefull. Och det positiva mötet är ömsesidigt.

– Att få vara med och följa våra forskare och deras framgångar är fantastiskt kul! Jag tror faktiskt att vi ibland är gladare och stoltare över forskarnas prestationer, när det går bra, än forskarna själva!  Vi vet hur mycket jobb som ligger bakom varje ansökan och konkurrensen är ofta mycket hög – då känns det bra att vi har kunnat underlätta detta arbete något, säger Ellen Rydberg.

Läs mer

Om Grants and Innovation Office (GIO).

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén