Inblicksfrågan: Varför inte öppet överallt hela sommaren?

Högskolan är en relativt stor arbetsplats med många medarbetare inom administration. Hur kommer det sig då att inte alla avdelningar har öppet hela sommaren? Både studenter och anställda kan behöva få svar på frågor även om det är mitt i juli.

Karin Cardell, förvaltningschef, svarar: 

– Som regel har vi bemanning på alla avdelningar under semesterperioderna. Om någon verksamhetsdel på en avdelning inte är bemannad och kan ta emot en fråga finns det dock alltid en linjechef på plats att hänvisa frågan till.

Läs mer

Läs även en tidigare Inblickfråga om semesterlistor.

Har du en fråga till Inblick?

Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!

Foto: Anna Sigge