Information inför jul- och nyårshelgerna

Attestera fakturor

För att fakturor som tillhör 2018 ska kunna bokföras på 2018 måste de vara helt attesterade (både mottagningsattest och betalattest) i Agresso senast 10 januari. Försök därför att hantera eventuella fakturor så fort som möjligt i början av 2019.

Hänvisa din mejl och telefon

Glöm inte att hänvisa mejl och telefon innan du går på ledighet.

Släck och stäng av

Glöm inte att släcka lampor och stänga av dator och skärmar innan du lämnar din arbetsplats.

Öppettider

Löpande information om öppettider för olika delar av högskolans verksamhet.